Blogg: Sammen skal vi forme framtidas skole

Mye tyder på at vi står foran et regjeringsskifte til høsten. Valgkampen blir viktig. Og grasrota er viktig i valgkampen. Sammen skal vi forme framtidas skole, en nasjonal styrt fellesskole der alle blir sett og inkludert.

4. mai 2021

Kommunikasjonsavdelingen

Medlemmene i Skolenes landsforbund er klare til å bidra i politikkutvikling for framtidas skole, der blant annet alle elever blir sett og inkludert, skriver forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL/iStock)

En gledens dag! Jeg kjente på en følelse av oppstemthet, ja, en slags høytid», konstaterte en bekjent da hun fikk det første vaksinestikket. Vi ser en vei ut av pandemien og det føles så bra. Samtidig frykter vi de økonomiske og sosiale konsekvensene den lange koronatida har gitt oss.

Om vaksinering av befolkningen går etter planen, vil mye helsemessig være på plass under innspurten i valgkampen. Men om valgkampen blir for mye preget av krangel om hvordan så vel regjering som opposisjon har håndtert koronakrisa, sporer valgkampen av.

Regjeringa må bli vurdert for hvor de har ført landet i alle de åtte åra de har styrt oss. Og vi er mange som mener at Erna har ført oss i feil retning hele veien. Ingen tvil om at forskjellene er blitt større i Ernas regjeringstid. Lederlønningene, både i det offentlige og private, har vokst i en grad som er uforståelig for folk flest. Samtidig som de har gitt de rike store skattelettelser og åpnet for privatiseringer som har skapt mange milliardærer på skattebetalernes bekostning.

Og under pandemien er ulikhetene ytterligere forsterket. Vi vet at koronatiltakene i skolen rammer skjevt. Konsekvensene kan komme til å merkes i tiår framover, om man ikke utvikler en offensiv politikk.

Mer enn noen gang må vi forvente at de politiske partiene framstår med en framtidsretta politikk. Det krever ikke minst at politikere tar makta tilbake fra floraen av «ekspertgrupper» til partene og seg selv. Jeg spør med SLs fylkesleder i Finnmark: Har vi fått en ny byråkratisk adel?

Utspørring av alle partiene har ved gjentatte valg vist at de rødgrønne partiene har mest sammenfall med arbeidsprogrammet til oss i Skolenes landsforbund. Vi vil ha en regjering som er en garantist for en sterk offentlig sektor og vi vil ha et samfunn med små forskjeller der politikken treffer folk flest og der folk flest får være drivkraft i utviklinga. Vi tror på folks kraft til å forandre. Vi skal drive fram en tillitsreform nedenfra.

Jeg spør med SLs fylkesleder i Finnmark: Har vi fått en ny byråkratisk adel?

Vi vil jobbe for en ny politikk som viser at politikken skal skapes i nær medvirkning med dem som har skoa på. Medlemmene i Skolenes landsforbund er klare til å bidra i politikkutvikling for framtidas skole: Løfte fram en inkluderende skole med en mer variert og praktisk skolehverdag som fanger en større bredde av elevene, en fellesskole som gjør at alle kan delta på lik linje. Ta oppgjør med Erna-regjeringenes elitistiske menneskesyn.

Det skjer ting i skolepolitikken som viser at vi er på riktig vei. Ap har vedtatt at de går til valg på å skrote «superlærerne» og påskilte allmennlærerne som er utdanna før 2014, og SV og Sp er på plass i begge sakene. Og del to av landsmøtet vårt i Skolenes landsforbund i november, skal være et politisk verksted som griper fatt i den partsforståelsen og det verdigrunnlaget som ligger i de rødgrønne partienes program. Dette ser vi fram til.

Mye tyder på at vi står foran et regjeringsskifte til høsten. Valgkampen blir viktig. Og grasrota er viktig i valgkampen. Sammen skal vi forme framtidas skole, en nasjonal styrt fellesskole der alle blir sett og inkludert.

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, (utgave 3-2021), som har sin egen side på frifagbevegelse.no.

Forbundsfrua har også blogget om: