Fortsatt stø skolekurs mot høyre

ANNES BLOGG: Det er uheldig at dagens regjering i det nye Kunnskapsløftet bare stykkevis vil gjennomføre forslagene fra Ludvigsenutvalget. Men er det hold i…

2. november 2016

Runar Nørstad

Er det hold i den nye flertallsalliansen som fant hverandre under behandlingen av Stortingsmelding 28, «Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet»?

ANNES BLOGG: Det er uheldig at dagens regjering i det nye Kunnskapsløftet bare stykkevis vil gjennomføre forslagene fra Ludvigsenutvalget. Men er det hold i den nye flertallsalliansen som fant hverandre under behandlingen av Stortingsmelding 28, Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet?

 

11. oktober behandlet Stortinget regjeringens skolemelding. Regjeringen ønsket å fornye Kunnskapsløftet og kunne ikke velge å se bort fra rapportene fra Ludvigsenutvalget, som ble så godt mottatt i skolen.

Utvalget verdsatte både elever og lærere, og begrunnet sine forslag med et bredt kunnskapssyn og fokuserte på elevens aktive deltaking i læringsarbeidet. Utvalgets forslag var en helhetlig tenkning om den kunnskap som trengs i norsk skole i framtida, som var forløsende. Derfor er det uheldig at regjeringen bare stykkevis vil gjennomføre utvalgets forslag.

Det mest interessante som skjedde under Stortingets behandling den hustrige oktoberdagen, var en ny flertallsallianse (Ap, Sp, SV, V og KrF) i flere forslag: Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes og hvordan en kan sikre kvalifiserte lærere i disse fagene.

Videre gikk de imot regjeringens ønske om flere obligatoriske eksamener og endelig ble en tillitsreform vedtatt: «Stortinget ber regjeringen sikre at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat».

Vi får håpe at dette inspirerer til å gjøre ting annerledes og at lærere og andre ansatte i skolen fra dags dato blir omtalt med tillit i den offentlige debatten. Det er uvisst om dette blir mer enn retorikk. (teksten fortsetter under bildet)

Annes blogg - Anne Finborud - vignett

Men, jeg har faktisk tro på at vi kan lykkes med å få en styrking av praktiske og estetiske fag, som fag. Det ser vi fram til! Det var smart å kreve at en plan for dette må tilbake til Stortinget.

Alliansen med å stoppe regjeringens ønsker med endringer i eksamensordningen er en korreks til dens notoriske innsnevring av kunnskapssynet.

Det nye flertallet stoppet med dette et tiltak som ytterligere ville ensrette undervisningen. Det er veldig bra. Men en snuoperasjon er det jo ikke. Eksamen blir som før! I Skolenes landsforbund jubler vi ikke over en status quo i skolen.

Skolenes landsforbund håper det nye skoleflertallet på Stortinget gir næring for et flertall i statsbudsjettet til å fullfinansiere etterutdanningen til de 33.000 lærerne som avskiltes dersom de etter ytterligere 10 års undervisningspraksis ikke har «kompetansehevet» seg. Lærerne er påtvunget en reform av Stortinget og må attpåtil finansiere 25 prosent av reformen selv. Hittil har LO, SL og KS vært ganske alene om å kreve statlig fullfinansiering. Etter lang tautrekking med en høyest uklar statsråd, framsatte LO og SL et skriftlig krav om fullfinansiering i brev av 1. juni.

I sitt svarbrev i juli viste statsråden til budsjettprosessen, men i regjeringens forslag finner vi ikke en krone til dette.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). (Foto: SL)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). (Foto: SL)

 

Forbundsfrua har også blogget om:

 

Pixabay-bildene er frigjort under denne lisensen.