landsmøtet

Landsmøtet er forbundets største og viktigste politiske verksted

Det er landsmøtet som bestemmer hva forbundet skal mene og jobbe for innen både tariff- og utdanningspolitikk i den påfølgende landsmøteperioden

Landsmøtet er forbundets øverste organ

Landsmøtet møtes ordinært hvert fjerde år og består av fylkeslagenes valgte representanter og av medlemmene i landsstyret. 

Skolenes landsforbund sitt 11. landsmøte avholdes i Kirkenes 1.-4. april 2025.

Klubber, foreninger, fylkeslag, forbundsstyret, landsstyret og de ulike utvalgene kan legge frem forslag for landsmøtet, og på den måten være med å påvirke forbundets arbeid.  

Les mer om landsmøtet sitt styringsområde i vedtektene 

Tidligere landsmøter