Hjem » For tillitsvalgte » Skjemaer, maler og loger

for tillitsvalgte

Skjemaer, maler og logoer

Nedenfor finner du nyttige skjemaer og nedlastbare filer med Skolenes landsforbund sin logo

I forbindelse med lokale forhandlinger skal medlemmene levere kravskjema, som du videreformidler til arbeidsgiver. Ofte har arbeidsgiver et skjema de ønsker at skal benyttes.

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker kravene levert på en konkret måte, så kan dette standardiserte skjemaet brukes – og redigeres ved behov:

Ved endringer i styresammensetting i fylkeslag, foreninger og klubber skal det sendes oppdatert informasjon til forbundskontoret.

Hvis du har vært på et kurs, konferanse eller møte i regi av Skolens landsforbund, hvor SL dekker dine reiseutgifter, må du fulle ut vårt reiseregningsskjema. Skjemaet får du ved henvendelse til den aktuelle arrangøren av kurset, konferansen eller møtet du har deltatt på.

For faste representanter i forbundsstyret og landsstyret skal reiseregningen fylles ut i Visma Expense.

Husk nødvendige vedlegg (kvitteringer) ved utfylling av reiseregning både på utdelt skjema og i Visma.

Fylkeslag og foreninger kan søke forbundskontoret om midler til å arrangere kurs og konferanser i henhold til retningslinjene for OU-midler.

Søknadsskjema sendes inn i forkant. Etter kurset/konferansen må det sendes inn en kursrapport.

Skal du holde foredrag, kurs/konferanse eller innlegg på et møte? Last ned PowerPoint-mal med SL-logo.

Skal du skrive en pressemelding som skal sendes til media? Nedenfor finner du SLs mal for pressemeldinger.

Nedenfor finner du SLs brevmail

Hovedlogo (.jpg)
Hovedlogo (.png)
Hovedlogo, kort (.jpg)
Hovedlogo, kort (.png)
Logosymbol (.jpg)
Logosymbol (.png)
Hovedlogo, kort (.jpg)
Hovedlogo, kort (.png)

Noe du savner?

Ta kontakt med forbundskontoret eller kommunikasjonsansvarlig Runar Nørstad