Hjem » Hva mener vi? » Høringsuttalelser

høringsuttalelser

Skolenes landsforbunds synspunkter på høringer og politiske saker

Nedenfor finner du et utdrag av høringssvar Skolenes landsforbund
har avgitt fra 2017 og frem til i dag.

2021

09.12.21: Ny opplæringslov
27.10.21: En skole for vår tid
15.10.21: Kommentarer til statsbudsjettet
05.10.21: En skole for vår tid
24.09.21: Barns digitale liv (NOU – 2021:3)
06.04.21: Ekspertgruppen for skolebidrag
16.03.21: Rammeplan for SFO
10.02.21: Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem 

2020

10.08.20: Endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning
16.06.20: NOU 2019:25 Med rett til å mestre (Liedutvalget)
21.04.20: Endringer i eksamensordningene
10.02.20: Karakterbasert opptak til videregående skole 
31.01.20: Jenterom, gutterom og mulighetsrom (NOU 2019:19)
22.01.20: Innspill til SVs programarbeid (oppvekst og kunnskap)
15.01.20: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommuner

2019

27.10.19: Karakterbasert inntak til videregående skole, såkalt fritt skolevalg
14.10.19: Innspill til statsbudsjettet 2020 (notat til Utdanningskomiteen)
10.10.19: Forslag om å skjerpe språkkrav fra A2 til B1 for å få statsborgerskap
24.06.19: Rammeplan for femårige utdanninger i praktiske og estetiske fag 
17.06.19: Nye læreplaner (fagfornyelsen). Sammendrag
11.06.19: Endringer i barnehageloven (ny regulering av private barnehager) 
28.05.19: Godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner
01.04.19: Nye sjanser – bedre læring (Stoltenbergutvalget)

2018

17.12.18: Plikt til å tilby leirskoleopphold. Skolebytte i videregående
17.10.18: Statsbudsjettet 2019
15.10.18: Skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad
07.08.18: Inkluderende fellesskap for barn og unge (spesialundervisning)
12.06.18: Utforming av nasjonale og samiske læreplaner
16.05.18: Lærertetthetsnorm i grunnskolen
09.05.18: Felles innledningskapittel, retningslinjene for lærerutdanningene
04.05.18: Tillitsreform i skolen

2017

13.12.17 Påskilting av læreren
12.12.17 Statsbudsjettet
10.11.17 Fagbrev på jobb
26.09.17 Ny fagskolelov
18.09.17 Endringer i barnehageloven
12.09.17 Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid
04.09.17 Fag- og yrkesopplæringen (ny tilbudsstruktur)
01.09.17 Forbud mot ansiktsdekkende plagg
01.09.17 Retningslinjer for treårig faglærerutd. i praktiske og estetiske fag
06.06.17 Språkkrav i barnehagen
01.06.17 Rammeplan for PPU (endring av forskrift)
30.05.17 Generell del av læreplanverket for grunnopplæringen
24.05.17 Overgang fra Vg1 studiespes. til yrkesfaglige programområder, Vg2