Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Avtaler og lover
lønns- og arbeidsvilkår

Tariffavtaler

Skolenes landsforbund organiserer medlemmer som hører til ulike tariffområder. Hvert tariffområde har sine egne tariffavtaler.

Tariffavtaler sikrer arbeidstakerne rettigheter

Høy tariffavtaledekning, sterke organisasjoner og bredt partssamarbeid har vært hjørnesteiner i den nordiske arbeidslivsmodellen. Denne arbeidslivsmodellen fremheves ofte som et fortrinn for de nordiske økonomiene.  

De fleste medlemmene i Skolenes landsforbund jobber i en kommune eller fylkeskommune, men vi organiserer også medlemmer i andre tariffområder. Hvilken arbeidsgiver man har definerer hvilket tariffområde man tilhører.  

I tariffavtalene finner vi de grunnleggende bestemmelsene om rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Rettigheter og plikter er også regulert i det lovverket som er knyttet til arbeidsplassene, for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, arbeidstvistloven, m.m.