Hjem » For tillitsvalgte » Ny som tillitsvalgt

ny som tillitsvalgt

Velkommen som tillitsvalgt i Skolenes landsforbund

Vi er glad for at nettopp du er en del av SL-familien!    

Ny som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt representerer du Skolenes landsforbund og våre medlemmer. Du er medlemmenes kontaktperson og en viktig støttespiller. For forbundet er du en viktig ressurs og samarbeidspartner i utviklingen av en organisasjon med en tydelig stemme innenfor utdannings- og oppvekstsektoren. 

Selv om det kan oppleves som mange oppgaver og mye å sette seg inn i, så vit at det er ingen som forventer at du som ny tillitsvalgt skal håndtere alle oppgavene fra første dag. Ta en ting om gangen. Det viktigste du gjør er å være en kontaktperson for medlemmene og holde de informert. 

Bruk organisasjonsapparatet 

Når medlemmene kommer til deg med spørsmål og saker de trenger hjelp med, ikke nøl med å ta kontakt med fylkeslaget eller forbundskontoret for bistand med å svare ut. Gradvis lærer du mer og blir tryggere i rollen. 

Praktiske tips i startfasen

Her er våre praktiske tips til hvordan komme i gang som tillitsvalgt.

I Skolenes landsforbund prioriterer vi veiledning og skolering av våre tillitsvalgte. Som ny tillitsvalgt anbefaler vi at du melder deg på forbundets trinnskolering. Gjennom skoleringen vil du oppleve å bli tryggere som tillitsvalgt. Du vil bli kjent med andre tillitsvalgte i SL og forbundets sentrale tillitsvalgte. På den måten får du raskt etablert et nettverk av personer du kan søke råd og veiledning hos.  

Skoleringen er gratis og inkluderer reise, opphold og kursmateriell. Som tillitsvalgt har også rett til permisjon med lønn for å delta på kurs for tillitsvalgte.

Som ny tillitsvalgt er det viktig å gi beskjed til arbeidsplassen slik at du får informasjon og blir kalt inn til medbestemmelsesmøter. Gi også fylkeslaget ditt beskjed slik at du blir registrert som tillitsvalgt i våre registre. 

Har arbeidsplassen din en oppslagstavle? For at medlemmene dine skal vite at nettopp du er tillitsvalgt, er det lurt å henge opp en plakat med ditt navn og kontaktinformasjon. 

Vi anbefaler at du raskt tar et klubbmøte for å presentere deg selv og etablere en dialog med medlemmene. Et tips til sakslisten kan være å prate om hvor og når klubbmøtene skal avholdes, hvilke saker medlemmene er opptatt av, hvordan informasjonsflyt og kommunikasjon dere imellom skal foregå, med mer.

Ikke nøl med å ta kontakt med fylkeslaget for veiledning. 

Valgt som hovedtilitsvalgt? Inviter de arbeidsplasstillitsvalgte i kommunen eller fylkeskommunen til et møte.

Les mer: Nyttige tips for møter

Tillitsvalgte i Skolenes landsforbund har tilgang til vår medlemsportal. Her finner du blant annet informasjon om hvilke medlemmer som er på din arbeidsplass.  

Utfordringer med innlogging? Ta kontakt med forbundskontoret

Vår politikk er vedtatt av landsmøtet og nedfelt i vårt prinsipp- og handlingsprogram.
Som ny tillitsvalgt anbefaler vi at du gjør deg kjent med hva SL mener og jobber for.  

Les også våre vedtekter

For å kunne jobbe med gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer trenger vi en sterk organisasjon. Det betyr at en viktig jobb for en tillitsvalgt er å verve nye medlemmer til forbundet. Jo flere vi er, jo sterkere er vi. 

Få med deg nyheter og forbundets aktivitet ved å følge Skolenes landsforbund i sosiale medier. Anbefaler også dine medlemmer om å gjøre det samme.

Meld deg også på vårt nyhetsbrev

Noen oppgaver som tillitsvalgt:

  • Delta på de informasjons- og drøftingsmøter arbeidsgiver innkaller til 
  • Delta i ansettelsesprosesser  
  • Ivareta medlemmer ved konflikter på arbeidsplassen 
  • Ivareta medlemmer ved personalsaker 
  • Sørge for at medlemmene har de lønns- og arbeidsforhold som er avtalt i tariffavtale og andre aktuelle avtaler 
  • Forhandle om lønn og andre forhold 
  • Spre relevant informasjon til medlemmene 
  • Verve nye medlemmer