Hjem » Hvem er vi? » Partnerskap mot mobbing

PARTNERSKAP MOT MOBBING

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing

Skolens landsforbund har siden 2015 hatt et forpliktende samarbeid for et godt og trygt lærings- og oppvekstmiljø.

Mobbing på dagsorden

16 organisasjoner og virksomheter, inkludert Skolenes landsforbund, har signert avtalen om å sette arbeid mot mobbing på dagsorden, spre kunnskap og utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing. 

Dette er hovedpunktene i avtalen: 

Partnerskapet består av regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Friskolenes kontaktforum, Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) innen Norsk Sykepleierforbund og Frivillighet Norge. 

  • Barn og unge har viktige erfaringer og kunnskap. De har rett til å bli hørt og få medvirke i arbeidet for at de skal ha det trygt og godt i lokalsamfunnene de bor i. 
  • Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt og må samarbeide for å utvikle et helhetlig og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. 
  • Vi forplikter oss til et langsiktig partnerskap der vi skal gjennomføre tiltak i våre egne organisasjoner og i fellesskap for å følge opp forpliktelsene våre.