Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Arbeidsmiljø

Tema

Arbeidsmiljø

Skolenes landsforbund er opptatt av at medlemmene skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Ansattes rett til et trygt og godt arbeidsmiljø

Rettssikkerhet, trygghet, trivsel, gode vilkår for utvikling, gode vilkår for samarbeid, aktiv og reell medinnflytelse i arbeidet og en aktiv seniorpolitikk er alle elementer som hver for seg og sammen legger grunnlag for et inkluderende arbeidsliv.  

Ansattes rettsvern som kampsak

Arbeidsmiljøloven er arbeidstakernes vernelovgivning, men ansattes rettsvern i skolen oppleves imidlertid svekket på grunn av praktiseringen av opplæringslovens § 9A. Skolenes landsforbund ønsker å bruke trepartssamarbeidet for å utvikle en veileder overfor personalet i slike saker. 

Skolenes landsforbund arbeider for: 

  • å styrke ansattes rettsvern 
  • å styrke helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet ved den enkelte arbeidsplass. Opplæring i og bevisst bruk av avviksmeldesystemet inngår som en viktig del av dette. 
  • at skader grunnet vold mot arbeidstaker under utøvelsen av yrket, skal gi yrkesskadeerstatning. 
  • at alle typer belastningssykdommer av psykisk eller fysisk art som er påført i arbeidssituasjonen eller på grunn av dårlig inneklima skal gis yrkesskadeerstatning. 
  • at arbeidsgiver skal være ansvarlig for rettssikkerheten og oppfølging av de involverte dersom arbeidstakere utsettes for skade, vold eller annen kriminalitet relatert til arbeidssituasjonen. 

RELATERTE SAKER