medlemskap

Bli medlem i Skolenes landsforbund

Vi er en åpen og inkluderende organisasjon
som er opptatt av et levende og
fungerende medlemsdemokrati

Sammen er vi sterke

Som medlem i Skolenes landsforbund blir du med på det største laget med mest gjennomslagskraft. Med over en million medlemmer blir du en del av en sterk LO-familie. 

Skolenes landsforbund er tuftet på likeverd og solidaritet. Vi er opptatt av hele laget og organiserer både lærere, barnehagelærere, skoleledere, trafikklærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.  

Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom høy organisasjonsgrad styrker vi arbeidstakernes rettigheter, og som medlem i Skolenes landsforbund bidrar du derfor også til at de fremforhandlede vilkårene i arbeidslivet bli ivaretatt.

Er du medlem i en annen fagforening?

Hvis du er medlem i et annet LO-forbund kan vi overføre deg til Skolenes landsforbund uten at det krever oppsigelse av ditt nåværende medlemskap. Oppgi hvilket forbund du kommer fra i innmeldingsskjemaet og så ordner vi resten.

Hvis du er medlem i forbund utenfor LO vil det dessverre ikke være en automatisk overføring. Heller ikke hvis man skulle slutte i en jobb og begynne i en ny. I slike tilfeller må du si opp ditt nåværende medlemskap og deretter melde deg inn hos oss.

Tips: Husk å sjekke sluttdato før du melder deg inn i nytt forbund, så unngår du å betale dobbel medlemskontingent og dobbelt opp med forsikringer.

Spørsmål? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! 

Gjennom medlemskapet får du:

  • En tydelig og uredd fagforening i LO som lytter til medlemmene 
  • En organisasjon som kjemper for gode, sentrale avtaler og høyere lønnsnivå i offentlig sektor 
  • Støtte fra landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål 
  • Markedets beste innbo- og løsøreforsikring 
  • Gode lån- og rentevilkår 
  • Tilgang til LOfavørs fordelsprogram 
  • Mulighet til støtte for etter- og videreutdanning 
  • Nyhetsbrev og medlemsbladet I skolen 
  • Ansatte sentralt og lokalt som er klare til å hjelpe deg