Hjem » For hvem? » Fagskoleansatte

fagskoleansatte

Skolenes landsforbund og LO satser på fagskolen

Vi organiserer deg som jobber i fagskolen

For deg som jobber i fagskolen

Styrken i LO-felleskapet kommer godt til syne gjennom vår felles satsning på fag- og yrkesopplæring. Sammen med LO og de andre forbundene i LO-familien har Skolenes landsforbund i flere år kjempet for at fagskoleutdanning skal få sin rettmessige plass i utdanningssystemet.  

Les mer: Historisk fagskoleseier for LO

Skolenes landsforbund mener at høyere yrkesfaglig utdanning må bli anerkjent som en selvstendig høyere utdanning. Den skal ikke være lik, men likeverdig med akademisk utdanning. 

Dette mener Skolenes landsforbund:

  • Fagskoler som bygger på fag- eller svennebrev sikres en forutsigbar og forsvarlig finansiering. 
  • Fagskolesystemet utbygges som en viktig del av utdanningssystemet.  
  • Studiepoeng fra fagskolen likestilles med studiepoeng fra UH-sektoren.  
  • Gjeldende ordning, der bevilgninger til høyere utdanning skal være basert på gjennomstrømmingen i institusjonene, avskaffes og erstattes av et system for finansiering etter samfunnsmessige behov og med økonomisk forutsigbarhet for den enkelte institusjon. 
Fra SLs prinsipp- og handlingsprorgram

Nyttige lenker og ressurser

Historisk seier for fagskolene

Hør Jon Oddvar Holthe (1. nestleder SL), Arvid Ellingsen (LO) og Frode Janborg (rådgiver FLT) forklare den historiske del-seieren for fagskolene.

RELATERTE SAKER