Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

Det er brudd i tariffoppgjøret mellom LO Kommune Oslo og Oslo kommune. Oppgjøret går nå til mekling.

30. april 2024

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Skolenes landsforbund Oslo Fylkeslag, representerer forbundet i forhandlingene i LO Kommune Oslo sammen med nestleder Mishell Shakar. (Foto: Skolenes landsforbund)

– Oslo kommune har vist en lite imøtekommende holdning. Det burde være i kommunens interesse å komme fram til en løsning, ikke stille ultimatum, uttaler Per Egil Johansen, leder i LO Kommune Oslo.

– Det at Oslo kommune har vist en så steil holdning gjør at jeg er svært bekymret med tanke på den kommende meklingen, sier Johansen videre.

I de siste årene har det vært slik at prisstigningen har spist opp alle lønnstillegg. Ansatte i Oslo kommune har fått dårligere råd. Mange ansatte i Oslo kommune tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Er det slik at Oslo kommune vil ha en lønnspolitikk som gjør at arbeidstakere må ha to jobber for å få endene til å møtes, spør Per Egil Johansen.

– Oslo kommune er med på å fragmentere overenskomsten, og det vil gi et kratt av avtaler i kommunen. At kommunen vil seg selv så vondt forstår jeg ikke, avslutter Johansen.

LO Kommune Oslo er forhandlingssammenslutningen av LO-forbund i Oslo kommune. Skolenes landsforbund er med i sammenslutningen. Roger Vinje, leder i Skolenes landsforbund Oslo Fylkeslag, representerer forbundet i forhandlingene sammen med nestleder Mishell Shakar.

Roger Vinje kommenterer bruddet slik:

– For oss har det vært viktig at alle våre medlemmer i skolen skal oppleve en reell lønnsøkning.  Kronetillegg er det som sikrer økt kjøpekraft for alle. Måten kommunen har møtt oss på har vært meget skuffende hva gjelder både tilbud og innretning. Vi ser ikke at kommunens tilbud kommer våre medlemmer til gode. 

Lærere, barnehageansatte, helsepersonell, vaktmestere, renholdere og kontoransatte betaler ikke regningene sine med prosenter. Vi har jobbet for kronetillegg, understreker LO Kommune Oslo som krever at hele oppgjøret skjer gjennom kollektive forhandlinger på sentralt nivå og at lønnstillegg gis i sin helhet på lønnstabellen.

LO Kommune Oslo understreker også viktigheten av sentrale forhandlinger.

Sentrale tillegg er et av de viktigste virkemidlene mot økende lønnsforskjeller mellom grupper og mellom kvinner og menn. At Oslo kommune insisterer på avsetning av betydelige beløp til lokale forhandlinger etter flere oppgjør med reallønnsnedgang er svært umusikalsk.

Nå går oppgjøret til mekling. Dersom partene ikke blir enige innen 23. mai klokken 24, blir det streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse 24. mai. 

LO Kommune Oslo samlet har ikke vært i streik på 38 år i Oslo kommune.

LO Kommune Oslo representerer om lag 19.000 arbeidstakere i Oslo kommune.

Relaterte saker
SL: Oslo: – Hele laget skal ha et godt oppgjør
SL: Brudd i statsoppgjøret