Skolenes landsforbund har tre obligatoriske forsikringer som koster til sammen bare 215 kroner pr. måned for medlemmer.

 


LOfavør Innboforsikring

 • Kollektiv hjemforsikring dekker alle vanlige skader på innbo/løsøre som følge av brann, innbrudd, vannskade og uhell, og er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum.
 • Egenandelen er bare 3.000 kroner. Dersom flere i husstanden har denne forsikringen, betaler dere ingen egenandel ved skader over 1.000 kroner.
 • Forsikringen leveres av SpareBank 1.

Les mer om LOfavør Innboforsikring

 


LOfavør Reiseforsikring

 • Gjelder hele familien; deg selv, din ektefelle/samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg.
 • Gjelder reiser inntil 70 dager så sant reisen innebærer minst en overnatting.
 • Dekker tyveri av, og skade på, reisegods med inntil 25.000 (for familie), reisesyke og hjemtransport, reiseansvar, tap av verdipapirer og penger, nødvendige utlegg ved forsinket bagasje, og reiseulykke.
 • Avbestillingsforsikring er inkludert (ved akutt sykdom).
 • Ingen krav til overnatting eller flyreise.
 • Egenandel som følge av skader på leiebil på feriereiser.*
 • Ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet – også utenom reiser.
 • Forsikringen har ingen egenandel – med unntak av behandlingsutgifter etter ulykkesskader.

*erstattes med inntil 12.000,- kr

Planer om langtidsferie? Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 70 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å gjelde i inntil 90, 120 eller 180 dager ved lengre ferieopphold i utlandet.

Les mer om LOfavør Reiseforsikring

 


LOfavør Advokatforsikring

 • Juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen kjøpsrett, familierett, identitetstyveri, arverett, fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig) og førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse).
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

Les mer om LOfavør Advokatforsikring

 


Gruppeforsikring (uføre- og ulykkesforsikring)

 • Inngår ikke som obligatorisk forsikring – må tegnes separat
 • Er altså en av fordelene du kan få som medlem av Skolenes landsforbund
 • Spesielt tilpasset våre medlemmer og er et sikkerhetsnett i tillegg til ordninger du har gjennom det offentlige, arbeidsforhold og tariffavtaler.
 • Prisen er 248 kroner per måned i 2018.

 

Mer informasjon

Gå til LOfavørs brosjyre for SL-medlemmer
Gå til LOfavørs hjemmeside
→ Gå til HELP forsikrings side for SL-medlemmer

Ønsker du mer informasjon om dine forsikringer, kontakt:

 • LOfavør: 416 06 600
 • Skadeoppgjør i SpareBank 1: 915 02 300 
 • HELP forsikring: 22 99 99 99