Hjem » Hva mener vi? » Mettes blogg
dette mener vi

Mettes blogg

Mette Johnsen Walker
Leder i Skolenes landsforbund

Mette Johnsen Walker, fra Bergen, ble valgt til forbundsleder i Skolenes landsforbund 14. april 2021, et verv hun tiltrådte 1. august samme år. Hun meldte seg inn i Skolenes landsforbund i 2014 og ble valgt til forbundssekretær på landsmøtet i 2017, og har siden da hatt permisjon fra jobben som lærer i norsk for innvandrere på Nygård skole i Bergen. Før det har hun undervist i kunst- og håndverk, fransk og spansk på Ortun skole i Bergen. Hun er gift og har to voksne barn. Ektefellen bor i Bergen og hun pendler i dag mellom Oslo og Bergen.