Blogg: Ny god kurs i skolepolitikken

METTES BLOGG: Takk til alle dere som har stemt frem en rødgrønn regjering! Den nye regjeringen vil ta Skole-Norge i en retning som vil styrke en nasjonalt styrt fellesskole der alle blir sett og inkludert. Det varmer et fagforeningshjerte.

13. oktober 2021

Mette Johnsen Walker

Forbundsleder Mette Johnsen Walker har stor tro på at den nye regjeringen, med Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i spissen, vil ta Skole-Norge i en retning som vil styrke en nasjonalt styrt fellesskole. (Foto: Sp/SL/Ap)

De rødgrønne partiene har lovet å oppheve «avskiltingen» av lærere og fjerne firerkravet i matematikk, for å få bukt med den økende lærermangelen og bruken av ukvalifiserte i undervisningen. Partiene har også lovet å innføre en tillitsreform i skolen som fjerner unødvendig rapportering og detaljstyring. Skolenes landsforbund inviterer til dialog om hvordan en tillitsreform kan bli.

Solberg-regjeringene har ført oss i feil retning hele veien, og det er ingen tvil om at forskjellene er blitt større i Ernas regjeringstid. Lederlønningene har vokst i en grad som er uforståelig for folk flest, samtidig som de rike er innvilget store skattelettelser. Det er i tillegg åpnet for privatiseringer som har skapt mange milliardærer på skattebetalernes bekostning.

Skolenes landsforbund inviterer til dialog om hvordan en tillitsreform kan bli

Skolen har vært omkranset av et elitistisk menneskesyn som har snevret inn kunnskapssynet og fratatt læreren mye av tilliten. Floraer av «ekspert-grupper» er satt ned uten at partene har vært involvert, eller at ansatte i skolen har fått være med, for å nevne noe.

Nå ser vi at denne trenden blir snudd, og vi er glade for at en ny og bedre politisk kurs for skolen meisles ut. Pandemien tærer fortsatt på, i en tid der også fagfornyelsen skal på plass. Alle ansatte i barnehager og skoler fortjener å bli sett og hørt. Det vil de nå med en ny regjering. 

Nå kan vi se fremover. Ikke kast bort tid ved å diskutere hva som har gått galt i skolepolitikken de siste åtte årene. Bruk heller tiden på å skape en politikk som omfavner fremtidens skole, og se gjerne til grasroten i Skolenes landsforbund – som har sett inn i krystallkulen og i et eget hefte gir oppskriften på fremtidsskolen. «Hvordan skal vi innrette oss for at begreper som frihet, likhet og fellesskap skal gi en troverdig mening både for elever og ansatte», er et sentralt spørsmål som tas opp, og som gir noen av disse svarene:

  • Vi ser en skole der hver elev blir sett av læreren og medelever
  • Vi ser ansatte som er stolte av elevens utvikling, elevens initiativ og elevens sosiale delaktighet
  • Vi ser en skole med tillit til de ansattes kompetanse og handlekraft

Vi vil fortsette vårt strategiske arbeid for å ta Skole-Norge i den retningen våre medlemmer ønsker, og vi tar alltid grasroten med på dans

Fremtidens skole må gi god tilgang på varierte læringsarenaer, skolebygg og materiell som utfordrer til variasjon i opplæringen. Den nye regjeringen plikter å legge til rette for dette.

Skolenes landsforbund er tuftet på arbeiderbevegelsens verdigrunnlag som er selve dansegulvet til fellesskolen. Vårt landsmøte i Sarpsborg i november skal vedta en ny utdanningspolitikk som fortsatt skal by opp til dans, til gode skolepolitiske toner fra Støre-regjeringen. Vi vil fortsette vårt strategiske arbeid for å ta Skole-Norge i den retningen våre medlemmer ønsker, og vi tar alltid grasroten med på dans.

Mette har også blogget om:
Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling