Hjem » Lønns- og arbeidsvilkår » Lønnsoppgjøret 2024

TARIFF

Lønnsoppgjøret 2024

Snart går startskuddet for årets lønnsoppgjør. Her finner du informasjon og oppdaterte nyheter om årets hovedtariffoppgjør.

Siden oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 17.02.24 kl 08.45

Forventer god og rettferdig lønnsvekst

Skolenes landsforbunds viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Foran lønnsoppgjørene legger Det tekniske beregningsutvalget (TBU) frem en rapport som gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen.

Den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg (TBU) ble publisert 16. februar. Den endelige rapporten kommer i slutten av mars.

Se pressekonferansen her.

– For lærerne ser vi at vi i 2023 traff på rammen som ble lagt på 5,4 prosent. Dessverre ble prisstigningen høyere enn beregnet også i fjor. Den ble anslått til 4,9 prosent, men endte på 5,5 prosent.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker

Kommunesektoren har sin egen rapport, og rapporten fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) ble offentliggjort 16. februar.

Skolenes landsforbund jobber nå videre med konkrete krav ut ifra de fakta som ligger på bordet.

Les mer: Forventer god og rettferdig lønnsvekst – Skolenes landsforbund

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedtariffoppgjør

Reguleringen av lønns- og arbeidsvilkår gjøres gjennom både arbeidsmiljøloven og ulike tariffavtaler. Tariffavtalene inngås som hovedregel for to år om gangen. Hvert annet år utløper tariffavtalene, og da gjennomføres det såkalte «hovedoppgjør».

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at det ikke kun er snakk om lønn, men at hele tariffavtalen skal forhandles. Dette innebærer alt fra lønn til kompetanseutvikling og permisjonsrettigheter.

Forhandlingsutvalg

Skolenes landsforbund har medlemmer i flere tariffområder, både i KS, staten, Virke, Oslo kommune, m.m (se datoer for de ulike tariffområdene nedenfor). Det er forbundsstyret som er Skolenes landsforbund sitt sentrale forhandlingsutvalg.

Skolenes landsforbund sin politikk er nedfelt i vårt tariffpolitiske program.

Uravstemning 

I henhold til Skolenes landsforbund sine vedtekter § 14 skal resultatet av et tariffoppgjør som regel legges frem for de medlemmene det gjelder gjennom en uravstemning. Hvert enkelt medlem har da stemmerett og avgjør om forhandlingsresultatet skal godtas eller forkastes.  

Streik

Dersom partene ikke kommer til enighet i forhandlingene om opprettelse av ny eller revisjon av gjeldende hovedtariffavtale (tariffoppgjør), vil det ved forhandlingsbrudd gå ut varsel om konflikt og hovedsammenslutningene kan ta ut medlemmene i streik.  

Skolenes landsforbund har utarbeidet en egen streikehåndbok som verktøy for tillitsvalgte.

Viktige datoer

 • Mandag 5. februar: SSBs lønnsstatistikk for 2023
 • Fredag 16. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) sin foreløpige rapport om norsk økonomi og lønnsutvikling. Endelig utgave kommer i slutten av mars.
 • Fredag 16. februar: Rapport fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK)
 • Tirsdag 20. februar: LOs representantskapsmøte vedtar kravene i årets oppgjør.
 • Fredag 15. mars: Frontfagsoppgjøret starter med overlevering av krav.
 • Fredag 22. mars: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger frem sin endelige rapport.
 • Mandag 25. mars: Frist for å bli enige i frontfagsoppgjøret.
 • Lørdag 6. april: Meklingsfrist for frontfaget.
 • Tirsdag 9. april: Forhandlingsstart Spekter.
 • Fredag 12. april: Frist for forhandlingene i Virke-oppgjøret.
 • Mandag 15. april: Forhandlingsstart KS-området.
 • Mandag 22. april: Forhandlingsstart staten og Oslo kommune.
 • Tirsdag 30. april: Forhandlingsfrist staten, KS og Oslo kommune.
 • Tirsdag 2. mai: Oppstart av en eventuell mekling i KS og staten.
 • Torsdag 23. mai: Frist for eventuell mekling i KS og staten.
 • Onsdag 29. mai: Forhandlingsstart PBL.
 • 17.-21. juni: Forhandlinger Virke (utsettes til uke 38 hvis det blir mekling i offentlig sektor)

SISTE NYTT OM LØNNSOPPGJØRET 2024