Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Lønnsoppgjøret 2024

TARIFF

Lønnsoppgjøret 2024

Her finner du informasjon og oppdaterte nyheter om årets hovedtariffoppgjør.

Siden oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 31.05.24 kl. 07.15

Enighet i kommuneoppgjøret

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren for LO Kommunes medlemmer. Hele laget har fått et godt oppgjør! Les mer her!

Les forhandlingsresultatet her (PDF)

Det er satt av en pott på 1,1 prosent per 1. oktober til lokale forhandlinger. Forberedelsene til de lokale forhandlingene er i gang i kommunene og fylkeskommunene. Ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt.

Enighet i statsoppgjøret

LO Stat er enige med staten i årets hovedoppgjør for statsansatte. Skolenes landsforbund mener avtalen ikke er god nok og stemte nei i LO Stats forhandlingsutvalg. Les mer her!

Enighet i Oslo kommune

Alle får minimum et kronetillegg på 20.000, som sikrer reallønnsvekst for alle LO-medlemmene.  Les mer her!

Reguleringen av lønns- og arbeidsvilkår gjøres gjennom både arbeidsmiljøloven og ulike tariffavtaler. Tariffavtalene inngås som hovedregel for to år om gangen. Hvert annet år utløper tariffavtalene, og da gjennomføres det såkalte «hovedoppgjør».

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at det ikke kun er snakk om lønn, men at hele tariffavtalen skal forhandles. Dette innebærer alt fra lønn til kompetanseutvikling og permisjonsrettigheter.

Finn din tariffavtale

Skolenes landsforbund har medlemmer i flere tariffområder, både i KS, staten, Virke, Oslo kommune, m.m (se datoer for de ulike tariffområdene nedenfor). Det er forbundsstyret som er Skolenes landsforbund sitt sentrale forhandlingsutvalg.

Skolenes landsforbund sin politikk er nedfelt i vårt tariffpolitiske program.

I henhold til Skolenes landsforbund sine vedtekter § 14 skal resultatet av et tariffoppgjør som regel legges frem for de medlemmene det gjelder gjennom en uravstemning. Hvert enkelt medlem har da stemmerett og avgjør om forhandlingsresultatet skal godtas eller forkastes. 

Dersom partene ikke kommer til enighet i forhandlingene om opprettelse av ny eller revisjon av gjeldende hovedtariffavtale (tariffoppgjør), vil det ved forhandlingsbrudd gå ut varsel om konflikt og hovedsammenslutningene kan ta ut medlemmene i streik.  

Skolenes landsforbund har utarbeidet en egen streikehåndbok som verktøy for tillitsvalgte.

Viktige datoer

SISTE NYTT OM LØNNSOPPGJØRET 2024