Oppgjøret i staten: Krever økt kjøpekraft

Skolenes landsforbund er enig med LO Stat-lederen, som krever at alle blir ivaretatt, og at vi får en rettferdig fordeling av lønna i årets hovedoppgjør.

22. april 2024

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er enig med LO Stat-lederen, som krever at alle blir ivaretatt, og at vi får en rettferdig fordeling av lønna i årets hovedoppgjør.
Nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget i staten.

– Det er dette vi i LO har i ryggmargen, sier Egil André Aas, leder i LO Stat, i forbindelse med oppstarten av oppgjøret i starten mandag.

LO Stat mener at disse målene best oppnås ved at disponible midler i årets lønnsoppgjør gis som et sentralt, generelt kronetillegg.

– All erfaring viser at det er gjennom et størst mulig sentralt tillegg vi oppnår den beste og mest rettferdige fordelingen, sier han.

Slikt sett er det lite som skiller LO Stats hovedkrav fra tidligere år.

– Det handler kort og greit om at folk skal få bedre råd i dyrtida, at vi skal minke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og at de som har minst skal få noe mer. Vi vil at det tenkes helhet, og ikke enkeltgrupper, sier Aas.

Skolenes landsforbund er en del av LO Stat. Nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget i staten.

Holthe understreker at vi ikke kommer bort fra at de med lave inntekter sitter igjen med minst når regningene er betalt.

– Derfor er det viktig med en god og rettferdig fordeling slik at forskjellene i samfunnet ikke øker, sier han.

Det andre hovedkravet fra LO Stats side er å komme tilbake til likelydende hovedtariffavtaler for alle statsansatte. I dag har LO og YS en avtale, mens Unio og Akademikerne har en annen.

LO Stat mener at denne splittelsen har vært svært uheldig og har ført til flere store utfordringer for staten.

 – Ordningen med to avtaler medfører ulikhet i lønnsutviklingen som vi ikke lenger kan akseptere. Vi som parter må ta ansvar for at alle statsansatte blir ivaretatt på en god måte. Slik situasjonen er nå, blir lønnsutviklingen i mange tilfeller vilkårlig og urettferdig.

– Vi mener at ulike avtaler i seg selv bidrar til å redusere statens evne til å ha overordnet styring på lønnsutviklingen. At en stadig økende andel av lønnsdannelsen i staten skjer lokalt fører til ulik praksis mellom virksomhetene, og noen steder ser vi at avtaleområdene behandles forskjellig, også økonomisk. Det kan rett og slett ikke fortsette. Det håper jeg også staten innser, sier Egil André Aas.

Les også: Krav 1 fra LO Stat (PDF)
Les også: Tilbud 1 fra staten
(PDF)

Les mer om det statlige tariffområdet på vår hjemmeside

Relaterte saker
SL: Krever økt lønn for hele laget
SL: – Frontfaget vil sikre hele laget økt lønn
SL: – Utdanning skal lønne seg for alle
SL: Mette Nord: – I år går penger foran