Mette Nord: – I år går penger foran

Mette Nord, forhandlingsleder i LO Kommune, mener dyrtiden gjør at spørsmålet om penger skal trumfe fellesbestemmelsene i årets oppgjør er naturlig å drøfte.

18. mars 2024

Runar Nørstad

Mette Nord, leder i Fagforbundet og forhandlingsleder i LO Kommune.
Til stor glede fra landsstyret i Skolenes landsforbund, vil Mette Nord, forhandlingsleder i LO Kommune, bidra til å videreutvikle og styrke kompetanselønnssystemet. Hun omtalte også fellesskolen som juvelen i det norske samfunnet. (Foto: SL)

Mandag innledet hun om hovedtariffoppgjøret for landsstyret i Skolenes landsforbund.

– Vi står foran et hovedoppgjør, der hele «boka» er til forhandling. LO Kommune forhandler på vegen av mange yrkesgrupper, inkludert lærere og adjunkter, og det er naturligvis mange ønsker å ta hensyn til. Skal vi heve det generelle tillegget eller skal noen få bedre uttelling for å jobbe kveld eller helg, spurte Mette Nord som også er leder i Fagforbundet.

Skal penger trumfe fellesbestemmelsene, var hennes spørsmål til landsstyret før årets hovedforhandlinger.

– Det er viktig at vi i større grad ser på kroner og øre. Det er ingen tvil om at hele laget av arbeidsfolk må få økt kjøpekraft, og de med minst skal få mest, sa Mette Nord og viste til at levekostnadene har skutt i været.

Skolenes landsforbund jobber for å videreføre og forsterke kompetanselønnssystemet, noe også Mette Nord støtter fullt ut.

– Det er viktig å se på hvordan vi kan styrke og bygge ut kompetanselønnssystemet for flere grupper, sa Mette Nord og viste blant annet til fagarbeiderne og de som har toårige utdanninger.

– Denne realkompetansen må avspeiles også i kompetanselønnssystemet fordi dette er kompetanse som kreves der ute. Innenfor de rammene vi har, er det mye utviklingsarbeid vi kan gjøre sammen. Det skal ikke være slik at du nødvendigvis må ta en mastergrad, men folk må kunne utvikle ferdigheter i faget sitt – og få uttelling for det. Det er kjempeviktig.

Mette Nord mener tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at frontfagsmodellen virker slik at vi kan utjevne forskjeller.

– Før fjorårets oppgjør hadde kommunalt ansatte gjennom flere år hatt en dårligere lønnsutvikling enn ansatte i privat sektor. Derfor krevde vi, med full støtte fra LO, at de kommunalt ansatte skulle prioriteres i fjor. Resultatet viser at vi har klart å rette opp i skjevheter i lønnsutviklingen, og at frontfagsmodellen tjener interessene til ansatte både i privat og offentlig sektor.

KS-oppgjøret, som starter 15. april, er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

LO Kommune og representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Relaterte saker
SL: – La læreren få være lærer
SL: Debatt: Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder
SL: Debatt: Lønn alene er ikke nok
SL: LO krever økt kjøpekraft
SL: LO-lederen: Vi skal ha vår del av kaka!