Debatt: Lønn alene er ikke nok

Det haster med å se på arbeidsforholdene i skoler og barnehager.

22. februar 2024

Kommunikasjonsavdelingen

Debatt: Lønn alene er ikke nok
Lærere som har sluttet eller vurderer å slutte, peker ikke først og fremst på lønna, men på arbeidsforholdene, skriver forbundssekretær Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Innlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. Det er også publisert av Utdanningsnytt.

Skolenes landsforbund oppfordrer regjeringen og partene til raskt å komme sammen for å utarbeide konkrete tiltak som sikrer gode og trygge arbeidsplasser.

Vi i Skolenes landsforbund har merket oss at mange skoler og barnehager sliter med å få tak i nok utdannede lærere. Mange steder er det også vanskelig å rekruttere ledere og annet personale. Vi registrerer at mange enten slutter, eller vurderer å slutte å jobbe i skoler og barnehager.

Å øke lønna er et anerkjent virkemiddel for både å rekruttere og beholde i resten av arbeidslivet

Forbundssekretær Geir Allan Stava

Når vi står foran et hovedtariffoppgjør, er det lett å peke på lønn som et virkemiddel som både kan føre til at flere vil jobbe i sektoren, og at færre vil tenke på å slutte. Å øke lønna er et anerkjent virkemiddel for både å rekruttere og beholde i resten av arbeidslivet. Skolenes landsforbund ser ingen grunn til å anta at den samme effekten ikke også vil gjøre seg gjeldende i skoler og barnehager.

For lønn er viktig.

Men når vi snakker med medlemmer som har sluttet, eller vurderer å slutte, er det ikke først og fremst lønna de peker på. Det er arbeidsforholdene. Folk er utslitt over konstant underbemanning, lite pausetid, svekket autoritet og stadig flere oppgaver som skal gjøres og rapporteres.

Selv om skolen eller barnehagen starter opp med akkurat minimumsnivå på bemanning i august, så blir folk syke, noen tar permisjon og noen slutter. Disse blir stadig vanskeligere å erstatte, selv med folk uten godkjent utdanning. Resultatet er at de som blir igjen får flere og flere oppgaver for at det skal gå rundt, samtidig som man får mindre og mindre tid til å utføre jobben.

Du finner SL-podden: fra Grasrota til Youngstorget på Spotify, Buzzsprout, Apple … Hyggelig om du abonnerer på den (er gratis).

De som jobber i skoler og barnehager gjør det fordi de vil gjøre en god og grundig jobb for hvert enkelt barn og elev. Når oppgavene blir for mange, og tiden for knapp til å gjøre jobben på en tilfredsstillende måte, sliter det på dette stolte personalet. De går hjem med en vond følelse hver dag fordi de vet at de ikke fikk gjort det de burde ha gjort. Kort sagt, så føler de at de svikter mange barn og elever. Det var ikke det de så for seg da de begynte i utdanning og jobb.

Og så begynner de å lese stillingsannonser …

Skal vi stanse flukten fra barnehager og skoler, samt å styrke rekrutteringen til våre yrker, kreves det samarbeid. Partene alene kan ikke løse dette, da mye er regulert i lovverk og forskrifter. Derfor må politiske myndigheter også med. Og i den grad det vil koste å gjøre noe, er det også regjeringen og Stortinget som sitter på pengesekken.

Skal vi stanse flukten fra barnehager og skoler, samt å styrke rekrutteringen til våre yrker, kreves det samarbeid.

Forbundssekretær Geir Allan Stava

Regjeringen og Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling, hvor Skolenes landsforbund også deltar, offentliggjorde nylig en strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket. Et av målene er å jobbe for at skoler og barnehager ikke bare er attraktive arbeidsplasser som rekrutterer lærere, men også trygge og gode arbeidsplasser som beholder dagens ansatte. I den forbindelse skisserer også strategien opp et behov for økt kunnskapsgrunnlag om hvordan arbeidsforhold påvirker rekrutteringen.

Skolenes landsforbund mener det haster med å sette i gang et arbeid som konkretiser de overordnede målene i strategien.

Vi foreslår derfor at det settes ned en arbeidsgruppe med partene og representanter for regjeringen, med sikte på tiltak for å beholde de ansatte vi fortsatt har, samt hindre videre flukt fra våre yrker.

Finner vi fornuftige ordninger som virker til å beholde, vil dette også gi seg utslag i økt rekruttering.

Relaterte saker
SL: LO krever økt kjøpekraft
SL: LO-lederen: Vi skal ha vår del av kaka!
SL: Forventer god og rettferdig lønnsvekst
SL: Blogg: Lønnsforhandlinger på 1-2-3, sa du?
SL: SL-podden: Slik foregår lønnsforhandlingene