LO-lederen: Vi skal ha vår del av kaka!

Peggy Hessen Følsvik mener alt ligger til rette for et godt oppgjør.

8. februar 2024

Runar Nørstad

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Foto: LO)
LO-leder Peggy Hessen Følsvik signaliserer at i år blir «økt kjøpekraft» hovedkravet i lønnsoppgjøret. (Foto: LO)

I år er det hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik understreker at det er LOs representantskap den 20. februar som vedtar årets krav, men sier at tilbakemeldingene fra forbundene og de tillitsvalgte er tydelige.

– Tilbakemeldingene fra medlemmene er klar: Årets lønnsoppgjør dreier seg om lønn og penger, sier hun til eget nettsted.

Etter åtte år med uendret kjøpekraft går det mot solide krav om økt kjøpekraft fra LO-forbundene i år. Det vil si lønnsøkning som overstiger prisstigningen. LO-lederen viser til at blant annet Fellesforbundet og Handel og Kontor allerede har vedtatt krav om økt kjøpekraft.

– Det er rom for et godt og solid lønnsoppgjør. Eksportinntektene er historisk høye, og industrien har gode tider. Da skal de som har vært med på å skape disse verdiene, LOs medlemmer, ha sin del av verdiskapningen, sier Hessen Følsvik.

LO-lederen sier at det blir «et spennende oppgjør».

– Vi har hatt en historisk høy prisstigning. Og en historisk aggressiv rentepolitikk. Mange av våre medlemmer setter sin lit til et solid lønnsoppgjør. Jeg har ikke tenkt å skuffe dem. Vi vil bruke lønnsoppgjøret til å hindre at dyrtiden blir en ulikhetsmaskin, sier hun til Aftenposten.

I fjor endte det med streik før LO dro i havn et historisk oppgjør. Streiken varte i fire dager før det ble enighet med NHO om 5,2 prosent lønnsvekst.

Senere forhandlet kommunesektoren frem en ramme på 5,4 prosent. Da hadde Teknisk beregningsutvalg (TBU) spådd at prisene ville stige 4,9 prosent. Men de steg hele 5,5 prosent. Oppgjøret som partene trodde ville gi økt kjøpekraft, ser nok en gang ut til å ende med nedgang i kjøpekraften, skriver Aftenposten.

Fasiten for fjorårets lønnsutvikling kommer først, når Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger frem sin rapport 16. februar. LOs representantskap tar stilling til krav og oppgjørsform på representantskapsmøte 20. februar.

Vårens lønnsoppgjør starter trolig fredag 15. mars. Etter alt å dømme blir det et forbundsvist oppgjør hvor Fellesforbundet går først ut i forhandlinger med NHOs Norsk Industri.

Fakta: Viktige datoer i lønnsoppgjøret

  • Mandag 1. april: Frist for forhandlingene i frontfaget.
  • Mandag 18.- onsdag 20. mars: Skolenes landsforbund vedtar sine krav (landsstyremøte)
  • Fredag 19. april (foreløpig dato): Forhandlingsstart i kommunesektoren mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene.
  • Tirsdag 30. april: Forhandlingsfrist i kommuneoppgjøret.