Hjem » Medlemskap

medlemskap

Det er medlemmene som er Skolenes landsforbund

Vi er en åpen og inkluderende organisasjon,
som er opptatt av et levende og
fungerende medlemsdemokrati.

Sammen er vi sterke

Som medlem i Skolenes landsforbund blir du med på det største laget med mest gjennomslagskraft. Med over en million medlemmer blir du en del av en sterk LO-familie. 

Skolenes landsforbund er tuftet på likeverd og solidaritet. Vi er opptatt av hele laget og organiserer både lærere, barnehagelærere, skoleledere, trafikklærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.  

Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom høy organisasjonsgrad styrker vi arbeidstakernes rettigheter, og som medlem i Skolenes landsforbund bidrar du derfor også til at de fremforhandlede vilkårene i arbeidslivet bli ivaretatt.

Gjennom medlemskapet får du:

  • En tydelig og uredd fagforening i LO som lytter til medlemmene 
  • En organisasjon som kjemper for gode, sentrale avtaler og høyere lønnsnivå i offentlig sektor 
  • Støtte fra landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål 
  • Markedets beste innbo- og løsøreforsikring 
  • Gode lån- og rentevilkår 
  • Tilgang til LOfavørs fordelsprogram 
  • Mulighet til støtte for etter- og videreutdanning 
  • Nyhetsbrev og medlemsbladet I skolen 
  • Ansatte sentralt og lokalt som er klare til å hjelpe deg