Hjem » For hvem? » Lærere » Andre ansatte i oppvekstsektoren

ANDRE ANSATTE

Skolenes landsforbund er opptatt av
hele laget

Fagarbeidere, assistenter, miljøterapeuter, spesialpedagoger, skoleledere, tolker, m.m 

Andre ansatte i oppvekstsektoren

For oss i Skolenes landsforbund er hele laget rundt barna og elevene like viktige. Både assistenten, læreren, fagarbeideren, miljøterapeuten, skolelederen, m.m. En hverdag i oppvekstsektoren er kompleks og krever ulik kunnskap og kompetanse, og hver yrkesgruppe bidrar med sin spesifikke kunnskap og kompetanse. SL jobber derfor for å lovfeste at skolene må ha tilgang til sosialfaglig kompetanse. Det er når de ulike yrkesgruppene får anledning og tid til å jobbe sammen at vi får gode barnehager og skoler.

Les mer: Forebygging fremfor brannslukking, Brenna! | FriFagbevegelse

Det er også svært viktig for Skolenes landsforbund at alle de ulike yrkesgruppene har gode og trygge arbeidsforhold, og en god lønn å leve av. Dette innebærer at vi løfter i flokk.

Dette mener Skolenes landsforbund:

Skolenes landsforbund ser at dagens skoler har mange ulike utfordringer. Derfor vil
vi jobbe for flere yrkesgrupper i skolen. Ulike yrkesgrupper innehar ulike metoder og tilnærmingsmåter i sitt arbeid med elevene.

Psykiske helseplager blant barn og unge dessverre er et økende problem. Derfor vil
Skolenes landsforbund ha flere helsesykepleiere og et styrket skolehelsetilbud. En god skolehelsetjeneste, sammen med en styrking av spesialpedagogiske tiltak, bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan forebygge frafall og forebygge helseproblemer senere i livet.

Det innføres en minstenorm for å sikre tid til samarbeid, for- og etterarbeid også for miljøarbeidere, assistenter og andre yrkesgrupper i skolen.

Fra SLs prinsipp- og handlingsprogram

Hvorfor trenger vi
miljøterapeuter i skolen?

Hør Paul Tellef Hødnebø (spesialpedagog), Målfrid Falch (miljøterapeut ved Møllehagen skolesenter) og Mona Larssen (PPT rådgiver og miljøterapeut i Rogaland fylkeskommune)

RELATERTE SAKER