Hjem » Hva mener vi?

Dette mener VI

Trygghet i arbeidslivet kjempes best frem i fellesskap

Det er når fagbevegelsen står samlet at vi forbedrer lønns- og arbeidsforhold. Skolenes landsforbund står solidarisk sammen med LO i å fremme gode, trygge arbeidsvilkår, full sysselsetting og sosial utjevning. 

Vår politikk vedtas av landsmøtet og er nedfelt i det vi kaller prinsipp- og handlingsprogram.