Hjem » For tillitsvalgte » Tillitsvalgtkurs

tillitsvalgtkurs

Skolering av tillitsvalgte har høy prioritet i Skolens landsforbund

Med deg på kurs i dag!    

Høy deltakelse på vår trinnskolering

Skolenes landsforbund har utviklet egne kurs for våre tillitsvalgte, og siden innføringen av den sentrale trinnskoleringen i 2017 har vi kurset mange av våre tillitsvalgte.

Trygge og gode tillitsvalgte er viktig, både for deg, medlemmene våre og organisasjonen som helhet. For deg som tillitsvalgt er det også en trygghet i å bli skolert i den jobben du skal gjøre.

Interessen for og deltakelsen på våre skoleringer er høy. I 2022 deltok 44 på grunnskolering (Trinn 1), 38 på videregående skolering (Trinn 2) og 52 på toppskoleringen (Trinn 3). Vårt mål er at alle våre tillitsvalgte skal delta på alle kursene.

NYHET! Trinn 4

Etter forespørsel fra forbundets tillitsvalgte, vil et trinn 4-kurs avvikles i desember i år. For å delta, vil det kreves at hele trinnskoleringen er fullført.

De som oppfyller kriteriene for å delta på trinn 4-kurset, får direkte invitasjon på epost.

Hva lærer jeg?

Les mer om innholdet på de ulike trinnskoleringene nedenfor.

Grunnskoleringen er beregnet for nye tillitsvalgte, eller tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på sentrale kurs og som har behov for å bli oppdatert i gjeldende lov- og avtaleverk.

Kurset går over to dager.

Temaer på trinn 1: Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven, medbestemmelse og drøftinger, arbeidstidsavtalen, tillitsvalgtsrollen og arbeidsgivers styringsrett.

Er for deg som enten har deltatt på «Trinn 1 – Grunnskolering», eller har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å få økt kunnskap i hvordan lover, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

Kurset går over tre dager.

Temaer på trinn 2: Personalsaker, tjenestevei for å få løftet saker opp til neste nivå, skriving av protokoll og referat, forhandlingsteknikk, lokale forhandlinger og bruk av diverse medier og kommunikasjon. Det jobbes med å løse ulike problemstillinger og bruk av lov- og avtaleverket (arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen, hovedavtalen og særavtaler).

Er for deg som enten har deltatt på «Trinn 1 – Grunnskolering» og «Trinn 2 – Videregående skolering», eller som rett og slett har vært tillitsvalgt en stund og som har behov for å etablere en enda større trygghet i hvordan lov, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

Kurset går over to dager.

Temaer på trinn 3: Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, tvistebehandling, arbeidsmiljøloven, personalsaker, forhandlingsteknikk, tilsettinger, overtallighet, opplæringsloven og arbeidsrett. Dette trinnet skal gi dypdykk i ulike lov- og avtaleverk med eksempler fra det virkelige liv hvor forbundet og tillitsvalgte i SL har gjort nyttige erfaringer.

De som oppfyller kriteriene for å delta på trinn 4-kurset, får direkte invitasjon på epost.

Temaer på trinn 4: Personvern, GDPR, personalmapper, arbeidsmiljøloven speila opp mot helse, miljø og sikkerhet (HMS) og inkluderende arbeidsliv, aktuelt tema henta fra LO-advokatenes arbeidsrettsseminar, metodisk tilnærming til arbeidsrettslige spørsmål, bruk av LO-advokatene på tema om arbeidsrett.

God, dyktig tillitsvalgt løftes frem som den viktigste grunnen for medlemskap i SL. Hva kjennetegner en god tillitsvalgt? 

RELATERTE SAKER