Ny som tillitsvalgt? Bli med på kurs!

Skolenes landsforbund inviterer nye tillitsvalgte til nybegynnerkurs med sentrale tillitsvalgte, mandag 18.- og tirsdag 19. september – på Anker Hotel i Oslo. Påmeldingsfrist: 28. august.

10. august 2023

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund inviterer nye tillitsvalgte til nybegynnerkurs med sentrale tillitsvalgte, mandag 18.- og tirsdag 19. september – på Anker Hotel i Oslo. Påmeldingsfrist: 28. august.

Kurset er beregnet for nye tillitsvalgte, eller tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på sentrale kurs og som har behov for å bli oppdatert i gjeldende lov- og avtaleverk.

Kurset avvikles fysisk, på Anker Hotel i Oslo, mandag 18.- og tirsdag 19. september. Kursstart er klokken 11.00.

Påmeldingsfrist: Mandag 28. august. Husk å søke ledelsen om fri i god tid før kurset!

Tidsplan/program sendes de påmeldte uka før kursstart.

Målet med kurset er å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt. Vi vil gjennomgå de viktigste lover og avtaler du må ha oversikt over, og gi råd og tips om hvordan bli en god og trygg representant for Skolenes landsforbund på medbestemmelsesmøtene.

Å studere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte kan få i fanget, utgjør en sentral del av kurset og foregår blant annet i grupper.

Innhold på kurset (Trinn 1): Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven, medbestemmelse/drøftinger, arbeidstidsavtalen, tillitsvalgts rollen, arbeidsgivers styringsrett.

Kursholdere: Hele den valgte staben i SL.

Rett til frikjøp: Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Kurssted: Anker Hotell, Oslo (sentralt i sentrum).

PS! Når du har gjort unna Trinn 1, kan du etter hvert søke på Trinn 2 (25.- 27. oktober 2023), «Videregående skolering for tillitsvalgte» og deretter Trinn 3 (13.- 14. november 2023), «Toppskolering». Info om dette, får du på kurset. Kursene avholdes også i 2024.