Hjem » Hva mener vi? » Vår utdanningspolitikk

Dette mener vi

Vår utdanningspolitikk

Skolenes landsforbund vil arbeide offensivt for en skole som gir kunnskap og mestring til alle, en skole der alle skal få reell og likeverdig tilgang til all utdanning, fra barnehage til høyere utdanning.

Like muligheter til alle

For at alle skal få lik rett til utdanning må den offentlige barnehage og skole styrkes, og kommersialisering av i utdanningssystemet bekjempes. Skolenes landsforbund vil arbeide for å opprettholde en desentralisert offentlig skolestruktur. Reformer og endringer i barnehage og skoleverket må fullfinansieres av staten 

Skolenes landsforbund har i lang tid jobbet for økt tillit til de ansatte i utdannings- og oppvekstsektoren gjennom en tillitsreform. Det innebærer blant annet utvidet pedagogisk handlingsrom og mer tid til å løse primæroppgavene. 

Skolenes landsforbund jobber for flere yrkesgrupper i skolen. Det må innføres en minstenorm for å sikre tid til samarbeid, for- og etterarbeid også for miljøarbeidere, assistenter og andre yrkesgrupper i skolen. 

Les mer:

Om fellesskolen i SL-podden

Hvorfor er det så viktige å styrke fellesskolen?
Hva er utfordringene med privatskoler? Hør Helene Bank (Velferdstaten) og Rafael Cobo Garrido (tillitsvalgt for Skolenes landsforbund og kommunerepresentant for Askøy SV)