Hjem » Hvem er vi?

Hvem er vi

Skolenes landsforbund er skoleforbundet i LO

Vi er en tydelig organisasjon som ønsker å sette dagsorden på vegne av våre medlemmer

En uredd fagforening

Som organisasjon jobber Skolenes landsforbund aktivt med å kommunisere vår skolepolitikk, standpunkter og budskap til politikere og styresmakter på alle nivå.

Skolenes landsforbund skal være godt kjent blant ansatte i utdannings- og oppvekstsektoren og folk flest, fremstå frittalende, sterkt og slagkraftig, og derved være den foretrukne organisasjonen.

Skolenes landsforbund jobber også målrettet med å engasjere grasrota for å utnytte ressursene som ligger i vår medlemsmasse, skape felles plattform, eierfølelse og ikke minst engasjement. Sammen skal vi skape vår politikk!

Ungdomsarbeidet er spesielt viktig for oss. Vi jobber for at unge skal forstå viktigheten av å organisere seg, og at de opplever Skolenes landsforbund og LO som en sterk og viktig støttespiller.

Skolenes landsforbund er partipolitisk uavhengige, men ikke politisk nøytrale. Noen politiske partiers program samsvarer med vår politikk.

Bli bedre kjent Skolens landsforbund og forbundsleder Mette Johnsen Walker

I denne episoden til SL-podden blir du bedre kjent med forbundsleder Mette Johnsen Walker. I en samtale med tidligere leder, Anne Finborud, kan du også høre litt om hva som skiller Skolenes landsforbund fra andre fagforeninger som organiserer undervisnings- og opplæringssektoren.