Hjem » Hvem er vi? » SLs historie

KORT HISTORIKK

Skolenes landsforbund ble grunnlagt som egen forening i 1982

Før dette var forbundet en landsforening innenfor Norsk Tjenestemannslag (NTL). 

Da eventyret startet

I starten – da forbundet var en landsforening innenfor Norsk Tjenestemannslag (NTL) – var majoriteten av medlemmene yrkesfaglærere. Da Skolenes landsforbund ble etablert som skoleforbundet i LO var det med en bredere medlemsprofil. I dag organiserer SL alle ansatte innen utdannings- og oppvekstsektoren, både studenter, lærere, barnehagelærere, skoleledere, trafikklærere og annet fagpersonell. 

Da LO i 1981 fattet vedtak om at det fra og med 1. januar 1982 kunne opprettes et eget skoleforbund, representerte dette en seier for grunnplanet knyttet til Skolenes Landsforening i Norsk Tjenestemannslag. Det hadde vært et mangeårig krav fra mange enkeltmedlemmer og lokale foreninger at det skulle være et eget skoleforbund i LO – og at LO skulle aktivisere sin innsats for å få organisert alle lærergruppene i både grunnskolen og videregående skole, og
at alle ansatte i skoleverket skulle gå inn i ett felles forbund. Hovedmotivet var tosidig, basert både på et ønske om oppslutning fra LOs side om lærernes tariffpolitiske kamp og et kraftig engasjement for å få til en kultur- og innholdsendring i undervisning og opplæring. 

Allerede på det konstituerende møtet fredag 6. november 1981, kom det tydelig fram at
det var mange skjær i sjøen. I vedtektene hadde en måttet bøye av for samarbeidsavtalen mellom LO/Norsk Lærerlag – der LO hadde underskrevet på ikke å drive verving blant
grunnskolelærere – med formuleringen: 

«SL skal ikke agitere aktivt for medlemskap blant ordinære lærere i grunnskolen.» 

Det ble dessuten tatt hensyn til Norsk Kommuneforbunds organisasjonsområde, slik at det nye forbundet ikke skulle kunne kreve medlemsoverføringer til seg fra Norsk Kommuneforbund gjennom formuleringen:  

«SL organiserer ikke-pedagogisk personale der disse ikke har annet tilbud i LO.» 

På tross av trang fødsel som forbund i LO-systemet, er Skolenes landsforbund kommet for å bli i LO. Og drømmen om et LO-forbund som organiserer alle innen oppvekst og utdanning, den lever!

Utdrag fra «Fra trang fødsel til gode levekår» fra Skolenes landsforbunds festskrift (2007)

Hele laget

Skolenes landsforbunds styrke har alltid vært vår bredde av yrkesgrupper blant medlemsmassen. Vi organiserer alle som jobber i skole, barnehage og oppvekstsektoren, også ledere. Dette har bidratt til at vi hele tiden må tenke hele laget som viktig for barn og unges oppvekst og utdanning. Dette kommer også veldig godt til syne i vårt prinsipp- og handlingsprogram, som på mange måter er vår politiske profil og visjon for hovedsakene innen utdanning og oppvekst.  

Synlighet

I 2014 markerte Skolenes landsforbund seg kraftig i en landsomfattende streik hvor lærernes arbeidstidsavtale ble ført inn i hovedoppgjøret. I den forbindelse søkte forbundet ekstern hjelp til kommunikasjonen ut til våre medlemmer. I kjølevannet av dette ble Runar Nørstad ansatt som forbundet første kommunikasjonsansvarlig. Siden den gang har SL i mye større grad vært synlige i ulike medier og satt dagsorden i flere saker. 

Forbundsledere

Gjennom historien har Skolenes landsforbund hatt fem ledere. Hver av forbundets ledere har på sitt vis løftet fram viktigheten av LO-tilhørigheten og den styrken det er å være mange når det kreves. Solidaritetsprinsippet står sterkt i hele arbeiderbevegelsen, også hos det enkelte forbund i LO.  

De som har vært forbundsledere i Skolenes landsforbund siden starten er: 

Møt Sverre Worum i SL-podden

Hør Sverre Worum sine kloke refleksjoner rundt SL sin historie, hvordan han opplever endringene skolen – og ikke minst – fagforeningsarbeidet.

Les mer