Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Oppsigelse og avskjed

Tema

Oppsigelse og avskjed

Det stilles strenge krav til hvordan en oppsigelse skal skje. Ta tidlig kontakt med tillitsvalgt for bistand.

Avslutning av arbeidsforholdet

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. Ansatte i staten har imidlertid egne bestemmelser gjennom statsansatteloven.

Et arbeidsforhold kan avsluttes ved at arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse.

Når arbeidsgiver vurderer oppsigelse må den begrunnes enten i arbeidstakers eller i arbeidsgivers forhold. Arbeidstakers forhold kan eksempelvis være mislighold av arbeidsavtalen, og arbeidsgivers forhold er typisk driftsinnskrenkning og nedbemanning. Avskjed vil alltid være begrunnet i arbeidstakers forhold, og det forutsetter svært grov tjenestefeil for at arbeidsgiver kan gå til avskjed.

Uansett om det er oppsigelse begrunnet i arbeidstakers eller arbeidsgivers forhold er det et ufravikelig krav om at oppsigelsen må være saklig begrunnet. Dette gjelder også ved avskjed.

Merk! Ta kontakt med tillitsvalgt i Skolenes landsforbund så tidlig som mulig. Hvis du benytter privat advokat vil du kunne miste retten til juridisk bistand fra forbundet eller LOs juridiske avdeling.

Les mer om oppsigelser og avskjed i vårt ressurshefte.