Hjem » For hvem? » Lærere

FOR LÆRERE

Skolenes landsforbund organiserer alle lærere

– uavhengig av hvor du jobber –

For lærere

Det finnes mange slags lærere og Skolenes landsforbund favner alle – både lærere, adjunkter og lektorer. Som medlem i Skolenes landsforbund blir du en del av den desidert største hovedorganisasjonen. Med over 1 million medlemmer har LO størst innflytelse på både lønn og arbeidsforhold.

De første lærerne i Skolene landsforbund var de yrkesfaglærerne som allerede hadde en tilknytning til LO. Sammenhengen mellom fagarbeidere ute i yrkeslivet og yrkesfaglærere er fortsatt viktig, og vi får god drahjelp i samarbeid med andre LO-forbund og ulike avdelinger i LO for politikken som treffer yrkesfaglærerne. 

I dag organiserer Skolenes landsforbund også lærere fra både grunnskole og barnehage.

Skolenes landsforbund står ved din side hvis du trenger råd eller bistand. Vi hjelper deg med å orientere deg i lov- og avtaleverk, og gjennom oss er du sikret juridisk rådgivning og bistand på jobb om du skulle trenge det.

Gode lønns- og arbeidsvilkår

Skolenes landsforbund er opptatt av at du som lærer skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. Dette innebærer både økt lønn, tid til å utøve jobben din og at du skal vises tillit som fagperson.

I en medlemsundersøkelse om arbeidsvilkår gjennomført høsten 2023 fikk Skolenes landsforbund et godt innblikk i hvilke arbeidsoppgaver som våre medlemmer faktisk gjør. Innholdet i arbeidshverdagen øker og øker, og for mange består dagene i altfor stor grad av oppgaver som ikke er direkte relatert til undervisning. Vi i Skolenes landsforbund er opptatt av at du som lærer må få bedre tid til å gjøre det du faktisk er ansatt til å gjøre.

I LO løfter vi i flokk – hele laget skal med 

Skolenes landsforbunds viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.  Vi er opptatt av at det skal lønne seg seg å ta utdanning og at din lønn skal avspeile både utdanning, erfaring og ansvar.

Skolenes landsforbund jobber for rettferdige lønnsoppgjør som løfter alle våre medlemmer. Vi ønsker ikke å øke forskjellene i laget, og sammen med LO tar vi ansvar for solidariske oppgjør. 

RELATERTE SAKER