Hjem » For hvem? » Lærere

FOR LÆRERE

Skolenes landsforbund organiserer alle lærere

– uavhengig av hvor du jobber –

For lærere

Det finnes mange slags lærere og Skolenes landsforbund favner alle – både lærere, adjunkter og lektorer. Som medlem i Skolenes landsforbund blir du en del av den desidert største hovedorganisasjonen. Med over 1 million medlemmer har LO størst innflytelse på både lønn og arbeidsforhold.

De første lærerne i Skolene landsforbund var de yrkesfaglærerne som allerede hadde en tilknytning til LO. Sammenhengen mellom fagarbeidere ute i yrkeslivet og yrkesfaglærere er fortsatt viktig, og vi får god drahjelp i samarbeid med andre LO-forbund og ulike avdelinger i LO for politikken som treffer yrkesfaglærerne. 

I dag organiserer Skolenes landsforbund også lærere fra både grunnskole og barnehage.

I LO løfter vi i flokk – hele laget skal med 

Skolenes landsforbunds viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.  Vi er opptatt av at det skal lønne seg seg å ta utdanning og at din lønn skal avspeile både utdanning, erfaring og ansvar.

Skolenes landsforbund jobber for rettferdige lønnsoppgjør som løfter alle våre medlemmer. Vi ønsker ikke å øke forskjellene i laget, og sammen med LO tar vi ansvar for solidariske oppgjør. 

Gode arbeidsforhold 

Skolenes landsforbund er opptatt av at du som lærer skal ha gode arbeidsvilkår. Vi er opptatt av at du skal ha tid til å utøve jobben din og at du skal vises tillit som fagperson,

Vi står ved din side hvis du trenger råd eller bistand. Skolenes landsforbund hjelper deg med å orientere deg i lov- og avtaleverk, og gjennom oss er du sikret juridisk rådgivning og bistand på jobb om du skulle trenge det.

RELATERTE SAKER