Hjem » For hvem? » Barnehageansatte

BARNEHAGEANSATTE

Skolenes landsforbund organiserer deg som jobber i barnehage 

Vi jobber for gode arbeidsvilkår for ansatte i barnehagen

Barnehageansatte

For oss i Skolenes landsforbund er det viktig å jobbe for en styrking av det offentlige barnehagetilbudet, og at det kommersialiserte tilbudet bekjempes.

Barnehagen skal være prega av lek og fysisk utfoldelse.  

Hurra for barnehagene og for den livsviktige leken! Også barnehagebarn skal ha god tid og rikelig plass til lek og fysisk utfoldelse. La barn være barn, også i barnehagen!

Skolenes landsforbund

Gode arbeidsvilkår er viktig. Barnehagene skal ha en styrer med pedagogisk utdanning. Det må være gode rammer til å utøve pedagogisk ledelse. Minstestandarden for personaltetthet må gjelde hele åpningstiden, og vikar skal settes inn ved alt fravær.  

Skolenes landsforbund jobber også for at alle nyutdanna nytilsatte barnehagelærere skal få veiledning de to første åra de arbeider. Både den som blir veiledet og veileder skal ha avsatt tid til veiledning.  

Dette mener Skolenes landsforbund:

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i fri lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

For å oppfylle dette mener Skolenes landsforbund at:

 • enhver barnehage skal ha en styrer med pedagogisk utdanning.
 • styreren må ha tid og handlingsrom til å utføre pedagogisk ledelse.
 • det innføres minstestandarder for personaltetthet i barnehager, og denne må også gjelde ved sykdom og når ansatte er på kurs/møter utenfor arbeidsplassen. Vikar må alltid benyttes ved slikt fravær.
 • arealnormene i barnehageloven opprettholdes og gjøres bindende.
 • alle nyutdannede nytilsatte barnehagelærere skal få veiledning de to første årene de arbeider. Både den veiledede og veileder skal ha avsatt tid til veiledning.
 • barnehagen skal ha god tid og rikelig plass til lek og fysisk utfoldelse.
 • fri lek har en egenverdi og må anerkjennes som en viktig del av barns utvikling både sosialt og språklig og få større plass som aktivitet.
 • i forhold til barn som er flerspråklige, må det settes inn morsmålspedagoger/morsmålsassistenter.
 • det innføres lovfesting av retten til ett gratis måltid pr. dag for barnehagebarn.
 • det innføres ikke læreplaner i barnehagene, men rammeplanen videreføres.
 • barnehager skal være offentlig eiet og drevet, og ikke drevet av profitthensyn.
Fra SLs prinsipp- og handlingsprogram

RELATERTE SAKER