Hjem » Hvem er vi? » Internasjonalt engasjement

INTERNASJONALT ENGASJEMENT

SL samarbeider med internasjonale lærerorganisasjoner

LO har også solidaritetsprosjekter over hele verden

LO tar internasjonalt ansvar

LOs internasjonale solidaritetsarbeid strekker seg over hele verden. LO har i perioden 2019-2023 over 20 prosjekter i over 15 land. Målet med LOs engasjement er å styrke arbeidstakernes rettigheter ved å utvikle sterke og representative fagbevegelser.

Skolenes landsforbund deltar også i ulike internasjonale prosjekter sammen med lærerorganisasjonene i de ulike landene, som for eksempel FSLI i Romania og OPZZ i Polen. Disse prosjektene med andre europeiske fagforeninger er gjennom både Norway Grants og Erasmus+. I noen prosjekter deltar vi sammen med LO internasjonalt. 

Les mer: LO med brev til Iran: Vi krever at fengslede aktivister løslates

Dette jobber vi i LO for:

  • Støtte byggingen av sterke, representative og demokratiske arbeidstakerorganisasjoner internasjonalt 
  • Styrke samarbeidet med nordisk og europeisk fagbevegelse for å ta vare på og styrke arbeidstakeres rettigheter i Europa, og bekjempe sosial dumping 
  • Delta aktivt på de arenaer som gir fagbevegelsen innflytelse i europeiske spørsmål 
  • Norske bedrifter i utlandet må følge etiske retningslinjer og respektere retten til å organisere seg 
Fra LOs handlingsprogram 2022-2025

RELATERTE SAKER