– Vold mot kvinner må aldri tolereres

Å stoppe menns vold mot kvinner, er hovedsaken for LO i forbindelse med årets 8. mars. Vold mot kvinner må aldri tolereres, ei heller i klasserommet, krever Skolenes landsforbund.  

8. mars 2024

Runar Nørstad

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, krever at regjeringen nå pålegger kommunene å vaksinere ansatte i barnehager og skoler straks. (Foto: SL)

Etter de mange sakene som har blitt avdekket om partnerdrap og partnervold gjennom vinteren, ber LO regjeringen om en rekke tiltak som Skolenes landsforbund stiller seg bak.

LOs kravliste til regjeringen:

  • At det bevilges mer penger til krisesentrene.
  • Styrking av politiets arbeid, og styrking av politiets prioriteringer, for å forhindre partnervold.
  • At voldsofre skal få et varsel om når den som utøvde volden blir løslatt eller får permisjon fra soning.
  • Fortgang i oppstarten av Partnerdrapskommisjonen.
  • Få på plass loven som gjør det lettere å ilegge voldsutøvere omvendt voldsalarm.

Partnervold gjør det også vanskeligere å være i arbeidslivet, som faktisk også utgjør et fristed for de som utsettes for vold. Arbeidsgivere og tillitsvalgte må også få mer kompetanse om hvordan man avdekker volden, mener LO.

Ansatte i skolen er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler. 26 prosent av grunnskolelærere oppgir at de har vært utsatt for vold og/eller trusler på arbeidsplassen, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Skolenes landsforbund jobber for å forebygge vold og trusler mot alle ansatte i skole og barnehage, understreker forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Les også: ALLE ønsker å få på plass tiltak for å få ned antall avvik som omfatter vold, trusler og trakassering (skoleneslandsforbund.no)

Gratulerer med dagen!

Vi markerer 8. mars hvert år for å løfte hele verdens kvinner, for å anerkjenne deres bidrag til verdenssamfunnet og for å feire det de har oppnådd.

Vi må sikre kvinners mulighet til å kunne forsørge seg selv og ha makt over eget liv. For å sikre jenter skolegang må verdens land investere mer i utdanning og sørge for at skolene er åpne for alle uavhengig av kjønn, evner og bakgrunn.

Gratulerer med dagen, alle kvinner!

Hilsen Skolenes landsforbund

Relaterte saker
SL: Blogg: Har innføringen av paragraf 9A virket motsatt?
SL: «Vold og trusler» engasjerte stort i Arendal