Hjem » For tillitsvalgte » Lyst til å bli tillitsvalgt?

bli tillitsvalgt i Skolenes landsforbund

Et givende og lærerikt verv

Det å være tillitsvalgt gir deg ikke bare en mulighet til å hjelpe andre og påvirke dine kollegaers arbeidshverdag, men også en mulighet for å utvikle deg selv.    

Lyst til å bli tillitsvalgt?

Det er mange gode grunner til å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt er du et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte på arbeidsplassen, og du bistår dine medlemmer med deres lønns- og arbeidsvilkår. 

Hvordan blir jeg tillitsvalgt? 

Det er medlemmene som velger sin tillitsvalgt, enten på arbeidsplassen eller som hovedtillitsvalgt i kommunen eller fylkeskommunen. Hvis du har lyst til å stille til valg, ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt eller fylkeslag (lenke) 

Er det ikke tillitsvalgt på din arbeidsplass? 

Vi hjelper deg! Ta kontakt med ditt fylkeslag for bistand med å etablere en klubb.  

Fem gode grunner til å bli tillitsvalgt:

  1. Du får mulighet til å hjelpe andre 
  2. Du får et godt kjennskap til lov- og avtaleverk 
  3. Du får oppfølging og skolering, og får mulighet til å delta i nettverk sammen med andre tillitsvalgte 
  4. Du får mulighet til å påvirke både din og dine kollegaers arbeidshverdag 
  5. Du får mulighet til politisk påvirkning, både lokalt, nasjonalt og i egen organisasjon