skolenes landsforbund

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er www.skoleneslandsforbund.no

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Skolenes landsforbund behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personvernerklæringen dekker behandlinger av personopplysninger om medlemmer, ansatte, samarbeidspartnere og besøkende på våre nettsider. Skolenes landsforbund behandler personopplysninger i tråd med personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og andre relevante bestemmelser og avtaler.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 03.05.2023.

Personopplysningene vi behandler

Våre behandlinger

Skolenes landsforbund gjennomfører en rekke aktiviteter som innebærer behandling av personopplysninger. For tiden gjennomfører Skolenes landsforbund følgende aktiviteter:

 • Medlemsadministrasjon, inkludert kontingenttrekk fra arbeidsgiver.
 • Forhandlinger om og andre aktiviteter knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, inkludert administrasjon av uravstemninger.
 • Administrasjon av streik og andre konflikter i arbeidslivet.
 • Håndtering av søknader om, administrasjon og utbetaling av stipender, priser og kursstøtte.
 • Administrasjon av fysiske og digitale kurs og seminarer, inkludert e-læring.
 • Administrasjon av fordelsprogrammet LOfavør.
 • Utsending av brev, e-poster, medlemsblad og annen kommunikasjon.
 • Innhenting av opplysninger om aktivitet på Skolenes landsforbund hjemmesider og analyser av disse.
 • Statistikk og analyser på medlemsmassen.

Formål og grunnlag

Skolenes landsforbund behandler personopplysninger til flere formål.

Personopplysninger om medlemmer behandles primært for å gjennomføre fagforeningsaktiviteter, som forhandlinger om lønn, juridisk bistand i arbeidslivet og håndtering av konflikter i arbeidslivet med mer (GDPR artikkel 9.2.d.). I tillegg behandler forbundet opplysninger om medlemmer for å oppfylle avtaleforpliktelser overfor medlemmet (GDPR artikkel 6.b). Slike forpliktelser finner du beskrevet i Skolenes landsforbunds vedtekter, styrende dokumenter og tariffavtaler.

Hvis du skal delta på kurs eller lignede i Skolenes landsforbunds regi, behandler vi personopplysninger om medlemmet for å administrere gjennomføringen av kurs og for å holde oversikt over hvem som har deltatt på hvilke kurs.

Skolenes landsforbund vil også i mange tilfeller måtte behandle dine personopplysninger for å oppfylle lovpålagte krav eller for å kunne fastsette rettskrav. For eksempel er det nødvendig å oppbevare dokumentasjon for regnskapsmessige formål (GDPR art. 6.1.c og 9.2.f).

Skolenes landsforbund henter også inn opplysninger om aktivitet på våre nettsider og analyserer disse. I tillegg henter vi i noen tilfeller inn opplysninger om mottak av e-postbudskap ved bruk av såkalte pixels. Slike behandlinger har vi vurdert som akseptable fordi de gir stor verdi for Skolenes landsforbund og innebærer en svært liten krenkelse av personvernet til brukerne av nettsiden (GDPR art. 6.1.f).

Administrasjon av fordelsprogrammet LOfavør gjøres av LOfavør AS på vegne av Skolenes landsforbund. Les mer om dette under LOfavør senere i personvernerklæringen.

Deling av personopplysninger

Skolenes landsforbund deler personopplysninger om medlemmer når det er nødvendig. I noen saker vi behandler for våre medlemmer, er det nødvendig å utlevere personopplysninger til ekstern advokat, ofte LO Norges advokater. I forbindelse med trekk av kontingent gjennom arbeidsgiver, utleveres opplysninger om medlemskap i Skolenes landsforbund til medlemmers arbeidsgiver. I tillegg utleveres medlemsopplysninger i forbindelse med streikeuttak. Dette gjøres for å sikre en forsvarlig og lovlig gjennomføring av streik.

Skolenes landsforbund deler medlemsopplysninger med NAV og Skatteetaten i forbindelse med rapportering og lignende.

For å sikre våre medlemmer rett på medlemsfordeler gjennom LOfavør-programmet, deles opplysninger om medlemskap til leverandører av fordelsprodukter. Dette skjer etter medlemmets samtykke. Les mer om dette under overføring til LOfavør.

Leverandører

 • Skolenes landsforbunds hovedleverandører av IT-tjeneste er: Intility AS
 • Skolenes landsforbunds regnskapsfører er: Ann-Kristin Simensen
 • Skolenes landsforbunds revisor er: Ernst & Young AS
 • Skolenes landsforbund bruker LO Media til voteringer, for eksempel uravstemning
 • Skolenes landsforbund bruker Microsoft Forms til gjennomføring av spørreundersøkelser
 • Skolenes landsforbund bruker Posten Norge AS til brevutsending
 • Skolenes landsforbund bruker Winorg AS til medlemsregistrering/fakturering
 • Skolenes landsforbund bruker Invo AS til saksbehandling
 • Skolenes landsforbund bruker Make AS til nyhetsbrev til ikke-medlemmer

Ved gjennomføring av kurs, der du deltar. kan vi dele nødvendige personopplysninger om deg med kursarrangør, kurssted (hotell e.l.), veileder/kursholder eller tillitsvalgt fra et annet organisasjonsledd.

I våre sosiale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn) har vi annonser hvor vi ønsker at potensielle medlemmer vil registere sin e-postadresse til vårt nyhetsbrev. Den registreres slik at du får informasjon om SL per e-post, og vi lagrer din e-postadresse for å kunne sende deg dette. Vi benytter norske Make AS som leverandør til dette. Vi har signert en egen databehandleravtale med Make AS, som skal sikre trygg lagring av din e-postadresse. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet nederst i mailen du mottar. Du kan lese mer om hvordan Make behandler personopplysninger her.

LOfavør

Fordelsprogrammet LOfavør er en del av medlemskapet ditt i Skolenes landsforbund og eies av LO og alle LO-forbundene. Fordelsprogrammet driftes gjennom selskapet LOfavør AS. Når LOfavør AS behandler personopplysninger om medlemmer, er LOfavør AS databehandler for LO-forbundet.

Under finner du mer informasjon om innsamling og bruk av dine personopplysninger innenfor fordelsprogrammet LOfavør. For en fullstendig oversikt over LOfavørs behandling av personopplysninger, kan du lese mer på LOfavørs egen personvernerklæring.

Informasjon om LOfavør til medlemmene: Vi vil bruke dine kontaktopplysninger til å gi deg informasjon om LOfavør-programmet. Vi vil gi deg informasjon om de kollektive forsikringsavtalene du er en del av, hjelp til hvordan du kan ta i bruk fordelene, prisendringer, endringer i vilkår og endringer i fordelsleverandører.

Ved innmelding i ditt forbund kan du bli kontaktet per telefon med informasjon om forsikringer og fordeler du har gjennom medlemskapet.

Oversikt over dine fordeler: Vi vil gi deg individuell oversikt på LOfavørs digitale kanaler («Min Side» på web og LOfavør-appen) over alle fordeler du har benyttet deg av og alle fordeler du har rett til å få, men foreløpig ikke har benyttet.

Deling av opplysninger om fagforeningsmedlemskap: Opplysning om at du er medlem i et LO-forbund er en personopplysning som er underlagt spesielt strenge regler. For å gi medlemmene LOfavør-fordeler, er det nødvendig å dele denne opplysningen med fordelsleverandørene. Denne delingen vil bare skjer dersom du har gitt samtykke til deling.

Kollektiv forsikringsavtale med Fremtind Forsikring inngår som en del av ditt medlemskap i Skolenes landsforbund. Derfor deles opplysning om at du er medlem i et LO-forbund med dem.

Lagringstid og sletting

Når et medlem melder seg ut av Skolenes landsforbund, registreres utmeldingsdato og utmeldingsgrunn.

Ved utmelding slettes som hovedregel medlemmets personopplysninger senest innen seks måneder. Enkelte opplysninger vil vi likevel beholde lenger. Dette er typisk opplysninger vi er lovpålagt å beholde, for eksempel opplysninger om betaling av medlemskontingent, som vi i samsvar med bokføringsloven må beholde i minst fem år, samt opplysninger vi er pålagt å oppbevare av historiske grunner. Disse opplysningene lagres kun for dette formålet.

Videre vil Skolenes landsforbund beholde personopplysninger lenger der dette er nødvendig for å håndtere en konkret sak, klage eller rettstvist, hvis denne vedvarer etter at ditt medlemskap er opphørt. Vi vil da slette opplysningene når saken er ferdig og behovet opphører.

Personopplysninger blir i noen tilfeller overlevert til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og arkivert på ubestemt tid.

Dine rettigheter

Som medlem av eller tillitsvalgt i Skolenes landsforbund, bruker av forbundets nettside eller som ansatt har du en rekke personvernrettigheter.

Du har krav på innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Noen av opplysningene vi har registrert om deg ser du ved å logge deg inn på «Min Side».

Du kan selv oppdatere eller endre enkelte av opplysningene vi har om deg på «Min Side», for eksempel hvis du bytter adresse eller telefonnummer. Hvis vi har registrert feil opplysninger om deg som du ikke kan korrigere selv, kan du kreve at disse blir korrigert.

Du kan be oss slette dine personopplysninger når formålet med bruken er oppfylt. Vær oppmerksom på at Skolenes landsforbund ikke bare er underlagt personvernreglene, men også andre lover og regler. Lovpålagte plikter kan medføre at vi likevel må beholde noen opplysninger, eksempelvis av regnskapsmessige og historiske hensyn.

Om din rettighet ikke kan ivaretas på «Min Side», app eller andre selvbetjeningsløsninger, ber vi deg ta kontakt med Skolenes landsforbund sentralt. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, senest innen én måned.

Kontakt oss

De fleste henvendelser om ditt medlemskap kan håndteres av skolenes@skolenes.no

Kontakt vårt personvernombud: Forbundsleder Mette Johnsen Walker, mjw@skolenes.no