Tema

Varslingssaker

Varslingssaker kan være utfordrende både for den som varsler og arbeidsgiver. Gode rutiner er viktig!

Hvordan håndtere varslingssaker?

Et godt ytringsklima på arbeidsplassen er viktig. Vår erfaring er imidlertid at det kan være utfordrende for arbeidsgiver å håndtere et varsel, og dermed også utfordrende for den som varsler. 

Hvordan håndtere varslingssaker?

En varslingssak kan involvere flere personer med ulike roller, og som tillitsvalgt kan du bli involvert i en varslingssak på ulike måter. 

 • Tillitsvalgte kan videreformidle et varsel til arbeidsgiver på vegne av et medlem. Denne fremgangsmåten gjør det mulig for varsler å være anonym, og du som tillitsvalgt vil da fungere som et bindeledd mellom den som varsler og arbeidsgiver. 
  Som tillitsvalgt har du samme vern mot gjengjeldelse som andre arbeidstakere. 
 • Tillitsvalgte kan ha en rådgivende rolle og være tilgjengelig for medlemmet med råd og veiledning i varslingsprosessen. 
 • Tillitsvalgte kan delta i møter med ledelsen og andre involverte personer. 
 • Tillitsvalgte skal ikke saksbehandle varselet. 
 • Tillitsvalgte bør få komme med innspill til arbeidsgivers valg for gjennomføring av konkrete undersøkelse. 

Den interne rutinen for håndtering av varsling bør inneholde avklaringer rundt hvilken rolle tillitsvalgte skal ha i varslingssaker. Her har du som tillitsvalgt mulighet til å påvirke gjennom deltakelse i utarbeidelse og fortløpende evaluering av rutinen. 

I saker der en arbeidstaker varsler på en kollega, kan det føre til rollekonflikter dersom du er tillitsvalgt for begge personene. Begge skal ivaretas, så da er det viktig å søke råd hos fylkeslaget og eventuelt samarbeide med andre tillitsvalgte slik at dere kan bistå hvert deres medlem. 

Les mer: Ansvar, rettigheter og roller i varslingssaker (arbeidstilsynet.no) 

Fem tips til håndtering av varslingssaker

 1. Varslingsrutiner må være på plass 
 2. Alltid sjekk – er det en varsling i lovens forstand? 
 3. Kjenn til arbeidsgivers aktivitetsplikt 
 4. Lær deg prinsipper for saksbehandling 
 5. Sett foten ned mot gjengjeldelse 

Les mer om de fem tipsene i vår varslingsveileder