Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Pensjonistlønn

Lønns- og arbeidsvilkår

Pensjonistlønn

Du har mulighet som alderspensjonist å jobbe i offentlig sektor på pensjonistlønn

Hva er pensjonistlønn?

Ønsker du å jobbe i offentlig sektor som alderspensjonist? Du har mulighet til å jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at tjenestepensjonen din blir redusert. 

Pensjonistlønn er en fast timesats. Den er normalt lavere enn ordinær timelønn, og kan variere mellom de ulike tariffområdene i offentlig sektor. 

Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår. Det må derfor inngås en individuell avtale mellom deg og arbeidsgiver om arbeid på pensjonistlønn. 

Det er ulike fordeler med å jobbe på pensjonistlønn og ordinær lønn. Vi anbefaler derfor alltid å at du gjør en individuell vurdering om hva som er mest lønnsomt for deg. Ta gjerne kontakt direkte med Statens pensjonskasse (SPK) eller KLP

Fra 1. januar 2024 er godtgjøringen 245 kroner pr. faktisk arbeidet time. 

Ved undervisning skal følgende formel brukes:  
245 x 1.400 : årsramme 

Lønn og godtgjøring er i samsvar med sats for pensjonistavlønning i Staten. Pensjonistlønnen er fra og med 1. januar 2024 på 245 kroner pr. faktisk arbeidet time.

Les mer: Statens personalhåndbok

Pensjonistlønnen er fra og med 1. januar 2024 på 245 kroner pr. faktisk arbeidet time.

Les mer: Statens personalhåndbok