Hjem » Medlemsfordeler » Utdanningsstipend

Utdanningsstipend

Vi støtter din etter- og videreutdanning

Som medlem i Skolenes landsforbund har du mulighet til å søke om utdanningsstipend direkte fra forbundet eller fra LO Stat

Søknad sendes: stipend@skolenes.no

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend for medlemmer i Skolenes landsforbund gis på bakgrunn av søknad og skal støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for våre medlemmer.  

Dette kan du få stipend til 

 • Helårsstudium på hel- eller deltid ved universitet, høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole, eller tilsvarende i voksenopplæringens regi eller tar studier ved fagskole 
 • Utdanning av kortere varighet som etter- eller videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i 
 • Fagbrev 
 • Studiepoengkurs 

Du kan ikke søke på stipend for studietilbud som kommer inn under frikjøpsavtaler, som for eksempel kompetanse for kvalitet.   

Retningslinjer for søknad

 • Det kreves ett års fullt betalende medlemskap 
 • Stipendet er beregnet på medlemmer i jobb som tar etter/videreutdanning i sin fritid – dvs. utenfor frikjøpsordninger  
 • Studentmedlemmer omfattes ikke av ordningen 
 • Søknad må sendes inn i løpet av studiet 
 • Stipend kan tildeles søker kun én gang hvert kalenderår 
 • Kvitteringer, tilsvarende stipendet, skal sendes inn sammen med søknaden 
 • Utgifter til PC eller annet datautstyr dekkes ikke 
 • Ekstra bo- og reiseutgifter dekkes kun i spesielle tilfeller 
 • Størrelsen på stipendiet er til enhver tid avhengig av antall søkere og tilgjengelige midler. Maksimum sum er satt til 8.000 kroner.

Søknadsfrist

15. oktober og 15. mars hvert år