Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Uførepensjon

PENSJON

Uførepensjon

Hvis du har fått nedsatt inntektsevne grunnet skade eller sykdom, så kan du ha rett til uførepensjon. 

Hel eller delvis uførepensjon

  • Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor stor inntektsevne du har.
  • Uføregraden blir fastsatt ved å sammenligne inntektsevnen du hadde før du ble ufør, med inntektsevnen din etter at du ble ufør.
  • Minste uføregrad er 20 prosent. Det innebærer at SPK ikke utbetaler pensjon dersom uføregraden er lavere enn 20 prosent.
  • Dersom du søker om uførepensjon på 50 prosent eller mer fra Statens pensjonskasse, er det et krav at du også søker om arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra folketrygden.
  • Hvis du søker om uførepensjon med lavere uføregrad enn 50 prosent, vil vi behandle søknaden uten vedtak fra NAV.

Vær oppmerksom på uførefella

Er du ufør i lavere grad enn 50 prosent og mottar ytelse fra pensjonskassen, vil du rammes kraftig økonomisk dersom du senere blir over 50 prosent ufør. 

Les mer: Sykepleier Lajla (55) er rammet av uførefella. Nå står hun overfor et vanskelig valg 

For å få uførepensjon fra NAV må du være minst 50 prosent ufør. Har du imidlertid mulighet til å jobbe mer enn 50 prosent, kan du søke mellom 20 og 50 prosent uføregrad fra KLP, SPK eller andre kommunale pensjonskasser.

Hvis uføregraden på et senere tidspunkt skulle endre seg, så vil uføretrygden fra NAV basere seg på inntekten din de fem siste årene. Ettersom uføreytelsen fra pensjonskassen ikke er med i beregningsgrunnlaget, vil uføretrygden kun være basert på stillingsprosenten du har jobbet.

Hvis du for eksempel har jobbet 60 prosent de siste fem årene og blir 100 prosent ufør, så vil trygden utgjøre 66 prosent av din 60 prosent stilling.