Lihkku beivviin sámi álbmogii!

I dag har samene nasjonaldag. Skolenes landsforbund gratulerer med dagen!

6. februar 2024

Runar Nørstad

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992
Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992. (Foto: Getty Images)

Det er viktig at det jobbes med det samiske språket og kulturen hele året, ikke bare knyttet opp mot samenes nasjonaldag, 6. februar, mener Skolenes landsforbund.

Samepolitisk utvalg i Skolenes landsforbund er tydelig på at det trengs en kompetanseheving for ansatte i barnehager og skoler. Dette gjelder hele landet, fordi både rammeplan for barnehage og kunnskapsløftet har et større søkelys på det samiske nå enn tidligere.

Skolenes landsforbund skal fortsatt jobbe for å styrke utdanningen til samiske barnehagelærere og lærere, slik det også står i forbundets prinsipp- og handlingsprogram.

Vårt samepolitiske utvalg fortsetter det viktige arbeidet for å gi samiske elever rett på et likeverdig opplæringstilbud på sitt språk, ved å fremme det samiske.

Det er en kjensgjerning at det er mangel på samiske læremidler i alle fag, både lærebøker og digitale læreverk. Dette medfører at lærere som underviser på samisk/i samisk må bruke mer tid enn andre lærere på produksjon av undervisningsmateriell, altså et merarbeid som ikke andre lærere har. Det er i tillegg stor mangel på utdannede samiske lærere, og færre samiske lærere utdannes årlig. Derfor må leseplikten ned for å gjøre det mer attraktivt å være samisk pedagog, har samepolitisk utvalg tidligere uttalt.

Skolenes landsforbund minner om at det for kompetanseheving av samiske lærere,er gode stipendordninger gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir), forvaltningskommunene og Sametinget. For barnehageansatte er det færre ordninger, per nå kun gjennom Sametinget.

At 6. februar er samenes nasjonaldag, ble vedtatt på Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.

Lihkku beivviin sámi álbmogii! Til lykke med dagen til det samiske folk!

Relaterte saker
SL: Høster erfaringer fra sørsamisk språk og kultur på Røros
SL: – Norsk og samisk må likestilles på ekte