Høster erfaringer fra sørsamisk språk og kultur på Røros

Kompetanseheving for samiske lærere i barnehager og skoler og økt tilgang på samiske læremidler, er hovedfokus til samepolitisk utvalg i Skolenes landsforbund, som har gjestet Røros for å lære mer om sørsamisk språk og kultur.

6. desember 2023

Runar Nørstad

Samepolitisk utvalg på Røros.
Samepolitisk utvalg på Røros, fra venstre: Roger Vinje, Berit Ellen Skum, Ellen Merete Sara Nystad og Stine Aas Ånes. (Foto: Lene Bakkedal, Skolenes landsforbund)

Skolenes landsforbund bestemte på landsmøtet i 2021 å opprette et samepolitisk utvalg, som består av Stine Aas Ånes (SL Nordland), Roger Vinje (SL Oslo), Berit Ellen Skum (SL Finnmark), Ellen Merete Nystad (SL Finnmark) og Vigdis Dikkanen Hansen (SL Finnmark).

Forbundsleder Mette Johnsen Walker leder utvalget mens forbundssekretær Lene Bakkedal er sekretær.

Godt samarbeid på Røros

Utvalget har nylig vært samlet på Røros, noe redusert, men med gode diskusjoner og mye læring.

– Vi har sett på og lært om hvordan det er å jobbe med sørsamisk språk og kultur i barnehage og skole, i sørsamisk forvaltningsområde. Det er per i dag om lag 500 som snakker sørsamisk i Norge og Sverige, så det er en viktig jobb som gjøres både i barnehage og skole for å bevare språket for fremtiden, sier sekretær Lene Bakkedal.

Røros er den siste kommunen av i alt fire kommuner som er tatt med i sørsamisk forvaltningsområde, og mellom disse kommunene foregår det et godt samarbeid med årlige nettverkssamlinger. Innen barnehage deltar også Trondheim siden det er en sørsamisk barnehage her.

Samepolitisk utvalg på besøk i Ysterhagan barnehage på Røros.
Samepolitisk utvalg fikk besøk av Sigrid Frostvoll, styrer i Ysterhagan barnehage på Røros. (Foto: Lene Bakkedal, Skolenes landsforbund)

Samisk + ikke-samisk i barnehage

Den samiske barnehagen på Røros, Ysterhagan barnehage, har en avdeling med 24 plasser og Brekken oppvekstsenter har en gruppe med ni samiske barn. Den er en avdeling i en større barnehage

– Tilbudet i barnehagen på Røros er helt i tråd med prinsipp- og handlingsprogrammet til Skolenes landsforbund. Der poengterer vi at forbundet vil arbeide for at kommunene plikter å tilby samiskspråklig barnehagetilbud etter en sterk språkmodell til alle samiske barn hvor foreldrene ønsker det, sier utvalgsmedlem Ellen Merete Nystad.

Sigrid Frostvoll, styrer i Ysterhagan barnehage, forteller at her er det viktig at det ikke-samiske er tett på det samiske for å kunne anerkjenne og støtte dette viktige arbeidet.

– På planleggingsdager er det samiske alltid en rød tråd i arbeidet de gjør. Hele personalet skal kunne samiske ord og uttrykk. Dette skaper et «vi». Å vise anerkjennelse og forståelse for arbeidet med samisk språk og kultur er alles ansvar, ikke bare for de ansatte i samisk barnehageavdeling.

Den samiske avdelingen ble startet høsten 2016, og de har jobbet godt for å komme dit de er i dag.

– Vi i samepolitisk utvalg er imponert over det de har fått til på kun disse syv årene. Det er tydelig at de har et klart mål og en solid plattform, sier utvalgsmedlem Stine Aas Ånes.

Likeverdig opplæringstilbud

Det er viktig at det jobbes med det samiske språket og kulturen hele året, ikke bare knyttet opp mot samenes nasjonaldag, 6. februar.

Samepolitisk utvalg er tydelig på at det trengs en kompetanseheving for de ansatte i barnehager og skoler. Dette gjelder hele landet, fordi både rammeplan for barnehage og kunnskapsløftet har et større søkelys på det samiske nå enn tidligere.

For kompetanseheving av samiske lærere er det gode stipendordninger gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir), forvaltningskommunene og Sametinget. For barnehageansatte er det færre ordninger, per nå kun gjennom Sametinget.

– Vi i Skolenes landsforbund skal fortsatt jobbe for å styrke utdanningen til samiske barnehagelærere og lærere, slik det også står i forbundets prinsipp- og handlingsprogram, sier utvalgsmedlem Roger Vinje.

Samepolitisk utvalg fortsetter det viktige arbeidet for å gi samiske elever rett på et likeverdig opplæringstilbud på sitt språk, ved å fremme det samiske.

– Mangel på samiske læremidler i alle fag, både lærebøker og digitale læreverk, medfører at lærere som underviser på samisk/i samisk må bruke mer tid enn andre lærere på produksjon av undervisningsmateriell, altså et merarbeid som ikke andre lærere har. Det er i tillegg stor mangel på utdannede samiske lærere, og færre samiske lærere utdannes årlig, derfor må leseplikten ned for å gjøre det mer attraktivt å være samisk pedagog, sier utvalgsmedlem Berit Ellen Skum.

Samepolitisk utvalg i Skolenes landsforbund på omvisning på Røros museum. De fikk også se en samisk utstilling. (Foto: Lene Bakkedal, Skolenes landsforbund)

Sørsamisk kulturfestival

Røros er på UNESCOs verdensarvliste, likevel er ikke samiske språk og kultur innlemmet her.

Dette er et av områdene Rørosmuseet har søkelys på. Der har de undervisning for 4. trinn om det sørsamiske området, og levemåte. I tillegg har de utstillinger av samiske kunstnere, og stiller museumslokalene til disposisjon under Raasten rastah, den sørsamiske kulturfestivalen.

Relaterte saker
SL: Drøftet utfordringene i samisk opplæring
SL: – Ressursmangel truer den samiske skolen (pressemelding)
FriFagbevegelse: Her er SLs nye samepolitiske utvalg

Røros er den siste kommunen av i alt fire kommuner som er tatt med i sørsamisk forvaltningsområde. (Foto: Lene Bakkedal, Skolenes landsforbund)