Drøftet utfordringene i samisk opplæring

Samepolitisk utvalg i Skolenes landsforbund var onsdag innom Kommunal- og distriktsdepartementet for å sette søkelys på utfordringene i samisk opplæring i både skole og barnehage. 

15. juni 2022

Runar Nørstad

Samepolitisk utvalg på besøk i Kommunal- og distriktsdepartementet. Fra venstre: Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti, utvalgsmedlem Stine Aas Ånes, forbundssekretær Lene Bakkedal, utvalgsmedlem Vigdis D. Hansen, utvalgsmedlem Ellen Merete Sara Nystad og utvalgsmedlem Berit Ellen Skum. (Foto: SL) 

I departementet, hadde de drøftinger med statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) som utgjør en del av den politiske ledelsen under kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Samepolitisk utvalg drøftet utfordringene i skolen som gjelder samisk opplæring, rekruttering av samiske lærere, læremidler og veien videre for å løse utfordringene.

– I møtet med statssekretæren, drøftet vi også mulighetene for enkle endringer som kan settes inn på kort sikt for å bedre skolehverdagen for både ansatte og elever. Arbeidssituasjonen er for mange samiske lærere uholdbar med tanke på manglende læremidler og stor arbeidsmengde, sier forbundssekretær Lene Bakkedal, som også er sekretær for utvalget.

Utvalget har også registrert at det er store forskjeller på hvordan undervisningen foregår i de ulike kommunene i Norge.

– Samisk er i dag et likestilt språk med norsk, og vi ser derfor nødvendigheten for at samisk opplæring blir ivaretatt, slik at man sikrer både språket og kulturen, sier utvalgsmedlem Vigdis D. Hansen fra Skolenes landsforbund Finnmark. Hun arbeider til daglig som spesialpedagog ved Sandnes og Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune.

Samepolitisk utvalg jobber aktivt for å styrke samiskundervisningen i hele Norge. Utvalget er samlet i Oslo onsdag og torsdag, og skal blant annet besøke både samisk barnehage og samisk skole i hovedstaden. 

FAKTA: Samepolitisk utvalg 

  • Landsmøtet vedtok i 2021 å opprette et nytt samepolitisk utvalg med fem medlemmer. Utvalget er vedtektsfestet og skal ha leder og sekretær valgt blant de sentralt tillitsvalgte
  • Landsmøtet vedtok en rekke nye punkter i utdanningspolitisk program om hva forbundet vil jobbe for i årene som kommer for å styrke samiskopplæringen
  • Utvalget består av fem medlemmer: Stine Aas Ånes (SL Nordland), Ellen Merete Nystad (SL Finnmark), Vigdis D. Hansen (SL Finnmark), Berit Ellen Skum (SL Finnmark) og Roger Vinje (Oslo fylkeslag)
  • Utvalget ledes av forbundsleder Mette Johnsen Walker. Forbundssekretær Lene Bakkedal er sekretær for utvalget

Relevante lenker
SL: – Ressursmangel truer den samiske skolen (pressemelding)
FriFagbevegelse: Her er SLs nye samepolitiske utvalg