Trinn 2-kurs for tillitsvalgte i februar

Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs med sentrale tillitsvalgte i Oslo, fra 15. februar til 17. februar 2023. Frist for påmelding: 2. februar.

26. januar 2023

Runar Nørstad

Bildet er fra Trinn 2-kurset på Anker Hotell i Oslo i april i 2022. (Foto: SL)

Kurset «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2)» er for deg som enten har deltatt på «Grunnskoleringen for tillitsvalgte (Trinn 1)» eller har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å få økt kunnskap i hvordan lover, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

Meld deg på her!

Kurset strekker seg over tre dager: Onsdag 15. februar til fredag 17. februar 2023.

Det vil bli lagt opp til en del gruppearbeid, der deltakerne skal øve på å løse aktuelle saker, med mulighet for å diskutere og dele aktuelle utfordringer fra egen arbeidsplass.

Emner på «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2)»:

  • Personalsaker
  • Tjenestevei for å få løftet saker opp til neste nivå
  • Protokoll/referat
  • Forhandlingsteknikk
  • Lokale forhandlinger
  • Lov- og avtaleverket (for eksempel: AML, HTA, HA og Særavtaler)
  • Info om SpareBank 1

Kursholdere: Hele den valgte staben i SL.

Meld deg på her!

Rett til frikjøp: Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Reise og overnatting: Dekkes av Skolenes landsforbund. Du skriver reiseregning, og utgifter refunderes i etterkant.

Påmeldingsfrist: Torsdag 2. februar 2023. Husk å søke ledelsen om fri i god tid før kurset!

Les også: Datoene for alle kursene for tillitsvalgte (trinnskolering) 

Meld deg på her!

Kurssted: Anker Hotell, Oslo (sentralt i sentrum). Se kart under.