Kurs for tillitsvalgte (trinnskolering)
T1: Mandag – tirsdag 12. – 13. oktober 2020 DIGITALT KURS
T2: Onsdag – fredag 25. – 27. november 2020
T3: Mandag – tirsdag 24. – 25. mai 2021

(T1 = Grunnskolering, T2 = Videregående skolering, T3 = Toppskolering)

Påmeldingsfrister opplyses på hjemmesiden og vår Facebook-side når det nærmer seg. 

Forbundsstyremøte
onsdag 23. september 2020
torsdag 22. oktober 2020
onsdag 9. – torsdag 10. – fredag 11. desember 2020
fredag 29. januar 2021
fredag 26. februar 2021
torsdag 10. – fredag 11. juni 2021
torsdag 26. – fredag 27. august 2021

Landsstyremøte
mandag 19. oktober – onsdag 21. oktober 2020
onsdag 13. januar – fredag 15. januar 2021

Fylkeskonferanse
torsdag 19. – fredag 20. november 2020

Landsmøte
tirsdag 13. april – fredag 16. april 2021

LOs utdanningskonferanse
onsdag 14. oktober 2020 (digital konferanse)

Kommunalkonferansen (virtuell konferanse)
onsdag 4. november 2020