Kurs for tillitsvalgte (trinnskolering)
T3: Torsdag 3. februar – fredag 4. februar 2022
T3: Torsdag 1. desember – fredag 2. desember 2022
T2: Mandag 4. april – onsdag 6. april 2022
T2: Mandag 17. oktober – onsdag 19. oktober 2022
T1: Mandag 7. mars – tirsdag 8. mars 2022
T1: T