Invitasjon: Kurs for tillitsvalgte i Virke

Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte og medlemmer i virksomheter i Virke til kurs med sentrale tillitsvalgte i Oslo, 9.- og 10. mars 2023. Frist for påmelding: 16. februar.

7. februar 2023

Runar Nørstad

2. mai 2019 arrangerte Skolenes landsforbund kurs for tillitsvalgte og medlemmer i virksomheter i Virke, på Anker Hotel i Oslo. (Foto: Skolenes landsforbund) 

– Behovet for dette kurset har meldt seg gradvis. Vi har satt sammen et innhold som er representativt for det å være tillitsvalgt i Virke, med søkelys på avtaleverket. En del av innholdet fra den tradisjonelle trinnskoleringen er allmenngyldig for tillitsvalgte uavhengig av tariffområde, og vil bli brukt på kurset, sier 2. nestleder Bodil Gullseth som har hovedansvar for gjennomføring av kursene.

Meld deg på her!

Emner på Virke-kurset:

  • Tillitsvalgtsrollen
  • Tariff (frontfagsmodellen m.m.)
  • Arbeidsmiljøloven
  • Hovedavtalen mellom Virke og LO
  • Annet lov- og avtaleverk
  • Erfaringsdeling

Kursholdere: Hele den valgte staben i SL.

Rett til frikjøp: Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Reise og overnatting: Dekkes av Skolenes landsforbund. Du skriver reiseregning, og utgifter refunderes i etterkant.

Påmeldingsfrist: Torsdag 16. februar 2023. Husk å søke ledelsen om fri i god tid før kurset!

Meld deg på her!

Les også: Datoene for alle kursene for tillitsvalgte (trinnskolering)

Kurssted: Anker Hotel, Oslo (sentralt i sentrum). Se kart under.