Trinnskolering i ny drakt

Innholdet på trinnskoleringen er revidert, slik at de populære kursene for tillitsvalgte holder tritt med tiden.

30. juni 2024

Runar Nørstad

Skolering av tillitsvalgte har høy prioritet i Skolens landsforbund
17 SL-ere deltok i mars i år på kurset «Toppskolering tillitsvalgte (Trinn 3)» i Oslo (Anker Hotel). (Foto: Skolenes landsforbund)

Skolenes landsforbund har utviklet egne kurs for våre tillitsvalgte. Siden innføringen av den sentrale trinnskoleringen i 2017, har vi kurset mange av våre tillitsvalgte.

Trygge og gode tillitsvalgte er viktig, både for deg, medlemmene våre og organisasjonen som helhet. For deg som tillitsvalgt, er det også en trygghet i å bli skolert i den jobben du skal gjøre.

PS! Frist for påmelding til trinn 1 (5.- og 6. september) er 15. august. Les mer om skoleringen her

FAKTA: Revidert innholdsplan for trinnskoleringen fra høsten 2024

Trinn 1 (5.- og 6. september, Anker Hotel, Oslo)

Mål: Stolt tillitsvalgt for SL/LO. Motivert verver og ambassadør. Rustet til å bygge klubb.

 • LO/SL: Historikk, politikk og verdigrunnlag. Besøk på Youngstorget
 • Tillitsvalgtsrollen
 • Hovedavtalen
 • Kommunikasjon (internt og eksternt)
 • Fremtind forsikringer
 • Siste nytt

Trinn 2 (21.- 22.- og 23. oktober, Sørmarka konferansehotell, Siggerud)

Mål: Kunnskap om ideologi og tariffhistorikk. Innføring i tariffavtalene. Kunnskap om arbeidsmiljølovens som vernelovgivning.

 • Frontfagsmodellen
 • Hovedtariffavtalen
 • Arbeidstidsavtalene
 • Arbeidsmiljøloven
 • Kommunikasjon (synlighet i ulike typer medier)
 • Medlemsvekst
 • Siste nytt
 • Sparebank1

Trinn 3 (11.- og 12. november, Anker Hotel, Oslo)

Mål: Ta i bruk lov- og avtaleverk i praksis. Kunnskap om tillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser. Kjenne til lovbestemmelsene knyttet til overtallighet og oppsigelser.

 • Ansettelser
 • Overtallighetsprosesser
 • Oppsigelser
 • Personalsaker
 • Forhandlingsteknikk og kommunikasjon
 • Siste nytt
 • HELP forsikring

Det er også utviklet et trinn 4-kurs, der innføring i arbeidsrettslige problemstillinger står sentralt. De som har fullført de tre første trinnene, får invitasjon til å delta på trinn 4-kurset. Dato for kurset er ennå ikke satt.

Tillitsvalgtportalen finner du her