Invitasjon: Toppskolering (Trinn 3) for tillitsvalgte

Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs 14.- og 15. mars 2024. Påmeldingsfrist: 22. februar.

30. januar 2024

Runar Nørstad

Skoleringer av tillitsvalgte har høy prioritet i Skolenes landsforbund.
Skoleringer av tillitsvalgte har høy prioritet i Skolenes landsforbund. Bildet er fra Trinn 3-kurset i april 2023. (Foto: Skolenes landsforbund)

Kurset er beregnet for de som enten har deltatt på «Grunnskolering (Trinn 1)» og «Videregående skolering (Trinn 2)», eller som rett og slett har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å etablere større trygghet i hvordan lov, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

– Etter dette kurset vil tillitsvalgte være godt rustet til å håndtere saker på flere nivå i organisasjonen. Vi har forventninger til at disse etter hvert vil bli en viktig ressurs både for oss sentralt, men også for andre nye lokale tillitsvalgte, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

Emner på «Toppskolering (Trinn 3)»:

  • Hovedavtalen
  • Hovedtariffavtalen
  • Tvistebehandling
  • Arbeidsmiljøloven
  • Personalsaker
  • Forhandlingsteknikk/kommunikasjon
  • Tilsettinger og overtallighet
  • Opplæringsloven
  • Arbeidsrett

Deltakerne skal diskutere aktuelle problemstillinger i grupper.

Det er også satt av tid til innføring i fordelsprogrammet vi har med Sparebank 1 som følge av LO-medlemskap.

Kurset strekker seg over to dager: Torsdag 14. mars og fredag 15. mars 2024.

Påmeldingsfrist: Torsdag 22. februar 2024.

Kursholdere: Sentrale tillitsvalgte.

Rett til frikjøp: Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Reise og overnatting: Dekkes av Skolenes landsforbund. Du skriver reiseregning, og utgifter refunderes i etterkant.

Les også: Datoene for alle kursene for tillitsvalgte (trinnskolering)

Kurssted: Anker Hotell, Oslo (sentralt i sentrum).