Forventer god og rettferdig lønnsvekst

Skolenes landsforbund vil kreve at våre medlemmer får en god og rettferdig lønnsvekst i tråd med fakta som ligger på bordet.

16. februar 2024

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg (TBU) ligger nå ute på regjeringens sider.

Det er viktig å huske på at tallene i rapporten er gjennomsnittlige, og at det derfor er individuelle forskjeller, minner forbundsleder Mette Johnsen Walker om.

– For lærerne ser vi at vi i 2023 traff på rammen som ble lagt på 5,4 prosent. Dessverre ble prisstigningen høyere enn beregnet også i fjor. Den ble anslått til 4,9 prosent, men endte på 5,5 prosent, sier hun.

Det er også viktig å ta med fotnotene, og den forklarer forbundslederen slik:

I tallene fra TBU kommer det fram at undervisningsansatte fikk en lønnsvekst på 6,1 prosent i fjor, og for kommunesektoren som helhet var veksten på 5,6 prosent

Høsten 2022 var det lærerstreik som ble avsluttet med lønnsnemnd i september.

Lønnsøkningen ble ikke utbetalt før i 2023. Det gjorde at lønnsveksten for undervisningsansatte i kommunesektoren ble 0,7 prosent høyere enn den ellers hadde vært.

Lærerstreiken førte også til at den samlede lønnsveksten for kommuneansatte økte med 0,2 prosentpoeng.

Trekker man fra 0,7 prosent på undervisningsansatte og 0,2 prosent på øvrige kommuneansatte, blir resultatet for begge en lønnsøkning på 5,4 prosent.

– Dette er nøyaktig den rammen vi ble enige om, sier forbundslederen.

Se også: Vår samleside om lønnsoppgjøret 2024

Hvordan vil det så se ut i år?

Teknisk beregningsutvalg er enige om en prisstigning på 4,1 prosent i år.

– Skolenes landsforbund er bekymret når vi ser at andre har høyere anslag. Vi regner med at prisstigningen kan bli justert opp før forhandlingene i frontfaget og privat sektor starter.

– Skolenes landsforbund vil kreve at våre medlemmer får en god og rettferdig lønnsvekst i tråd med de fakta som ligger på bordet, understreker Mette Johnsen Walker.

Tirsdag 20. februar vedtar LOs representantskap årets krav, gjennom sin inntektspolitiske uttalelse.

Skolenes landsforbund venter også på mer spesifikke tall fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) før det jobbes videre med konkrete krav.

Relaterte saker
SL: Blogg: Lønnsforhandlinger på 1-2-3, sa du?
SL: SL-podden: Slik foregår lønnsforhandlingene