SL-podden: Slik foregår lønnsforhandlingene

Lønnsforhandlingene står for døren, og i år er det et hovedoppgjør. Det betyr at hele tariffavtalen skal forhandles på nytt.

5. februar 2024

Kommunikasjonsavdelingen

Pål Skarsbak, daglig leder i LO Kommune, og Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund, gjester SL-podden og forklarer gangen i lønnsforhandlinger og hvorfor vi holder på frontfagsmodellen. (Foto: Skolenes landsforbund)
Pål Skarsbak, daglig leder i LO Kommune, og Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund, gjester SL-podden og forklarer gangen i lønnsforhandlinger og hvorfor vi holder på frontfagsmodellen. (Foto: Skolenes landsforbund)

For å gi lytterne en innsikt i prosessen, har SL-podden invitert Pål Skarsbak, daglig leder i LO Kommune, og Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund.

Episoden gir et godt innblikk i lønnsforhandlinger for de som jobber i skole, og hvordan frontfagsmodellen fungerer som et nøkkelelement for å opprettholde balanse og konkurransekraft i arbeidsmarkedet.

Du finner SL-podden: fra Grasrota til Youngstorget på Spotify, Buzzsprout, Apple … Hyggelig om du abonnerer på den (er gratis).

En nøkkelkomponent i norske lønnsforhandlinger er frontfagsmodellen, som Pål Skarsbak forklarer grundig i episoden:

– I Norge har vi en koordinert lønnsvekst på nasjonalt nivå. Det vil si at lønnsnivået i Norge følger en mal som settes av industrien. Frontfaget forhandler først, og det vil egentlig si de virksomhetene som er i konkurranseutsatt industri. Og så følger de andre sektorene etterpå, men det er industrien som går først.

Skarsbak understreker viktigheten av å opprettholde konkurransekraften:

– Hvis det er sånn at for eksempel den offentlig sektor skal stikke av kraftig på lønnsveksten, så vil industrien bygges ned fordi man må følge på i arbeidsmarkedet og da mister man konkurranseevne mot utlandet.

Han poengterer at sektorene konkurrerer om den samme arbeidskraften, og ubalanser kan føre til at arbeidskraften flyttes, med mulig nedbygging av industrien.

I episoden blir også begreper som TBU (Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene) forklart av Pål Skarsbak. TBU gir oss en felles forståelse av økonomiske faktorer før forhandlingene. Det forebygger unødvendige diskusjoner om lønnsvekst og yrkesgruppers situasjon.

I tillegg dekker episoden begreper som hovedoppgjør, mellomoppgjør, overheng og glidning, for å gjøre komplekse termer mer tilgjengelige.

Lederen i LO Kommune påpeker at frontfagsmodellen har tjent offentlig sektor godt. Han understreker at selv om frontfaget skaper en norm, kan den fravikes ved behov:

– Selv om frontfaget skaper en norm, kan den fravikes ved behov, som vi så i 2023 da statistikken viste mindrelønnsutvikling for kommuneansatte, sier Pål Skarsbak.

Jon Oddvar Holthe legger til at alternativet til frontfagsmodellen er å sette yrkesgrupper opp mot hverandre, noe som er vanlig i mange andre land:

– I England har for eksempel lærere ikke hatt lønnsutvikling på 15 år. Frontfaget gir oss muligheten til å forhandle for grupper som henger etter, sier han.

Du finner SL-podden: fra Grasrota til Youngstorget på Spotify, Buzzsprout, Apple … Hyggelig om du abonnerer på den (er gratis).

SL-podden «Fra grasrota til Youngstorget er en podkast gitt ut av Skolenes landsforbund. Annenhver uke inviterer vi interessante gjester for å snakke om aktuelle temaer. Forbundssekretær Asgeir Kabuba Kjeldstad er ansvarlig produsent.

Tema du ønsker vi skal ta opp? Kontakt Asgeir, akk@skolenes.no.