Blogg: Lønnsforhandlinger på 1-2-3, sa du?

Overheng. Glidning. Kjøpekraft. Vårens vakreste eventyr består av ord og uttrykk selv en kjentmann kan gå seg vill i.

15. februar 2024

Mette Johnsen Walker

Lønnsforhandlinger
Tariff er komplekst. Så komplekst at det ikke lar seg forklare på 1-2-3, skriver forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Hvorfor fikk ikke jeg rammen på 4 %? Spørsmålet stilles ofte. Med rette. Svaret, derimot, har jeg fortsatt til gode å klare formulere med én setning.

Tariff er komplekst. Så komplekst at det ikke lar seg forklare på 1-2-3. Eller, det kan fint forenkles. Men som med forenklinger flest, mister man noe på veien. Hvordan klare å formidle ut hva som skjer i en lønnsforhandling, uten å grave seg ned i de dype detaljers dal og samtidig uten å miste vesentlig informasjon gjennom forenklingens fallgruve?

Tariff er komplekst. Så komplekst at det ikke lar seg forklare på 1-2-3.

Vårens vakreste eventyr er også informasjonsarbeidets svar på «Ekstremsportveko på Voss».

Skolenes landsforbund har brukt mye tid de siste årene på å skolere våre tillitsvalgte i hvordan lønnsforhandlinger foregår, slik at de kan være gode støttespillere ute på skoler og i barnehager, både i forkant, under og etter lønnsforhandlingene. I tillegg har vi de to siste årene prioritert medlemsmøter, hvor alle medlemmer er velkomne til å delta. Her er ingen spørsmål dumme, og enhver kan spørre om det de lurer på.

Gjennom dette arbeidet håper vi å kunne «oversette» tariffspråket og de mekanismene som trer i kraft under lønnsforhandlinger til et språk som gjør det lettere forstå hva lønnsoppgjøret vil bety i kroner og øre for den enkelte. Og ikke minst, innsikt i hvorfor det ble akkurat slik det ble.

I tillegg til medlemsmøter, jobber vi også for at vår nye hjemmeside kan bli et godt ressurssenter med nyttig informasjon. «Lønnsoppgjøret 2024» inneholder nyttig informasjon, forklaring av begreper og viktige datoer for forhandlingene i de ulike tariffområdene. Siden vil også bli oppdatert fortløpende med nyheter.

Men, forhandlinger er så mye mer en begreper og statistikk.

Forhandlinger er en maktkamp. En dragkamp.

Det er en maktkamp. En dragkamp. Forhandlinger handler ikke om å stille krav og få gjennomslag for alt. Man gir og tar, og ballen spilles frem og tilbake i flere omganger. Og hvis man i kampens hete ikke klarer å spille seg til en enighet, spilles det på overtid. Noen ganger går også kampen til ekstraomganger (streik og mekling) eller avgjøres på straffer (eller i Rikslønnsnemnda om du vil).

Det er strategi. Mye strategi. Både strategisk tenkning innenfor rammene av det pågående lønnsoppgjøret, men også langsiktig. Man legger sten på sten og bygger broer for å kunne nå målet der fremme.

Det handler om prioriteringer. Hvem skal få mest i år? Er det Kari, som er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet hele sitt arbeidsliv i skolen, som skal prioriteres? Eller Per, som har investert i en femårig utdanning og er inne i sitt første år som lektor i grunnskolen? Hva med barnehageassistenten Elise, som snart skal gå av med pensjon? Eller Hans, som har flere fagbrev og mange års ledererfaring, men som står på stedet hvil som adjunkt?

Hvem skal få mest i år?

Noe av utfordringen under lønnsforhandlinger er at mye skjer bak lukkede dører. Alt er ikke offentlig. Det er ikke fordi vi ikke ønsker å spille med åpne kort, men fordi dette er de etablere spillereglene.

Det er forbundsstyret som er forhandlingsutvalget i Skolenes landsforbund, og vi er godt i gang med forberedelsene til årets lønnsoppgjør. Snart kommer tallenes tale om fjorårets lønnsutvikling, og da setter vi i gang med «tallknusingen».

Følg med, dette blir spennende. Og husk! Er det noe du lurer på, eller du har noen tanker om prioriteringer, ikke nøl med å ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt eller oss på forbundskontoret.

Vi forhandler på vegne av dere medlemmer. Det betyr at din stemme er viktig!

Og som LO-leder Peggy Hessen Følsvik allerede har uttalt til eget nettsted:

Årets lønnsoppgjør dreier seg om lønn og penger. Vi skal ha vår del av kaka! Så enkelt er det.

LO-lederen: Vi skal ha vår del av kaka! Så enkelt er det.

Mette har også blogget om:
Hvordan rekruttere og beholde lærere?
Hva venter lærerne i 2024?
Kraftige signaler fra medlemmene våre!
Det tunge yrkesfaglærerløftet
Har innføringen av paragraf 9A virket motsatt?
Må ansatte i barnehager og skoler bare tåle det?
Lever personvernet sitt eget liv i skolen?
En solidarisk og rettferdig tariffpolitikk
§ 9A til besvær
Sammen er vi større og sterkere – også i skolen
Vold og trusler er ikke en privatsak
Hvordan sikre økt kjøpekraft – for alle?
Arbeidstidsavtalen – et skritt i riktig retning
Vær en stolt SL-er!
Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling 
Ny god kurs i skolepolitikken